12 november 2015

Zuid-Holland aan de slag met themafietsroutes en fietsinnovaties

De PvdA heeft tijdens de begrotingsbehandeling samen met D66 en VVD voorgesteld om in het nieuwe fietsplan in te zetten op themafietsroutes en fietsinnovaties. Het investeren in themaroutes hoeft volgens de PvdA niet perse kostbaar zijn, maar geeft wel een enorme impuls aan het bekend maken van fietsroutes die de provincie rijk is. ‘En dat is hoognodig’, aldus woordvoerder Anne Koning, ‘Juist in een provincie als Zuid-Holland waar afstanden tussen steden en dorpen relatief kort zijn, is de fiets een geweldig alternatief voor de auto. Dat we in de fietskwaliteitsmonitor slechts drie sterren kregen, betekent dat teweinig inwoners van onze provincie bekend zijn met de fietsmogelijkheden die onze provincie rijk is. Dat moet dus anders’.

Het andere voorstel dat de partijen deden, was om in het nieuwe fietsplan ruimte te maken voor een fietspad dat gebruikt kan worden als een field lab voor innovaties waar relevante partijen uit de provincie innovaties kunnen testen. Er zijn veel innovaties bekend die te maken hebben met fietsen en fietspaden. Ruimte bieden op deze innovaties te testen is goed voor onze kennisinstellingen en innovatieve bedrijven en ondersteunt daarmee ook het innovatieve karakter van onze provincie. De voorstellen werden gesteund door een meerderheid van Provinciale Staten.

De voorstellen sluiten aan bij een voorstel dat de PvdA aan het eind van de vorige periode had voorbereid. In dat plan stelde de PvdA voor een fietsroute te promoten (en deze waar nodig te verbeteren en aan te leggen) die de kennisinstellingen in de provincie met elkaar verbindt, het zogenaamde Sciencepad. Destijds was daar geen meerderheid voor de vinden. Anne Koning: Het leuke aan de huidige voorstellen is dat we niet alleen gaan kijken hoe we een ‘kennisfietsroute’ kunnen promoten en daarop ruimte bieden voor innovaties, maar dat de provincie ook andere thematische routes gaan verkennen’.

Foto: glinsterend Van Gogh fietspad Roosegaarde