Anne Koning op tour door Zuid-Holland met Mei Li Vos en Agnes Jongerius

25 februari 2019

Op vrijdag 15 februari ging lijsttrekker Anne Koning samen met Mei Li Vos (lijsttrekker voor de Eerste Kamer) en Agnes Jongerius (momenteel Europarlementariër en kandidaat #2 voor de Europese verkiezingen van mei) op werkbezoek naar Barendrecht en Rotterdam. Er werd een bezoek gebracht aan Aafje HulpThuis, Zorggroep De Toekomst, GKB Groep en de RDM Campus in Rotterdam. Dat deden ze samen met lokale PvdA-Wethouders Reshma Roopram en Barbara Kathmann. De PvdA is op alle niveaus actief, en door samen op te trekken en informatie uit te wisselen, versterkt de inzet. Daarnaast is zo’n werkbezoek ook erg interessant en gezellig.

Aafje Hulpthuis

Toegankelijke zorg
Het werkbezoek werd afgetrapt in Barendrecht, waar de groep werd ontvangen door wethouder Reshma Roopram. Bij Aafje Hulpthuis werd gesproken met een aantal medewerkers. Aafje HulpThuis biedt huishoudelijke ondersteuning in de regio Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Drechtsteden. De aanwezigen kregen een presentatie en gingen in gesprek met Stephan Burger, de manager operations, maar ook met een aantal van de medewerkers die zelf huishoudelijke hulp verzorgen. Het tweede bezoek betrof Zorgroep De Toekomst, een dagbesteding voor ouderen, waarbij de politici vrolijk aansloten bij een potje sjoelen of Rummikub.

De medewerkers van beide organisaties vertelden over de moeilijkheden waar ze vaak tegenaan lopen, de regelingen die soms complex zijn en het zware – maar vooral ontzettend belangrijke en mooie – werk dat ze doen. Anne Koning en Mei Li Vos bij Zorggroep De ToekomstToegankelijke zorg is voor de provincie in letterlijke zin een belangrijk thema. Zo bepleit de PvdA in de provincie dat vooral ‘zorg dichtbij’ van groot belang is en dat het een taak is van de provincie om ervoor te kunnen zorgen dat een ambulance binnen 15 minuten ter plekke is. Ook is het belangrijk om te erkennen dat de zorg een hele mooie en belangrijke arbeidssector is: een sector waar nog veel meer mensen in nodig zijn.

Familiebedrijf GKB Groep
GKB Groep was een mooi voorbeeld van een familiebedrijf. Het bedrijf houdt zich, zoals ze zelf zeiden, bezig met ‘de inrichting van de buitenruimte’: het gaat dan om civil engineering in de breedste zin: machinebouw, groenwerk, infrastructuur en sportvelden. Bovendien proberen zij dit werk te doen op zeer duurzame wijze. Naast het mooie gegeven dat het ging om een familiebedrijf, werd ook uitgebreid kansen geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een Wajong-uitkering, mensen die revalideren na ziekte, maar ook vroege schoolverlaters. Ook kent het bedrijf een speciale Bedrijfsschool, waarmee werknemers op creatieve wijze worden opgeleid of omgeschoold tot het werk dat het bedrijf doet. De GKB Bedrijfsschool is een kleinschalige tweejarige MBO-opleiding voor machine- en constructiebouw, werkvoorbereidingen en uitvoering, infra-, civiel- en groenvoorziening (niveau 3-4). Bovendien krijgen de studenten na afronding van de opleiding een erkend MBO-diploma én baangarantie.

De PvdA vindt dat iedereen nodig is in onze provincie en wil graag dat de provincie samen optrekt met het MBO, HBO, universiteiten en gemeenten en werkgevers om jongeren op te leiden voor de Zuid-Hollandse banen voor de toekomst. Dat geldt voor technici, maar ook voor vakmensen in de zorg en het onderwijs.

GKB Groep

RDM Campus
Het werkbezoek eindigde bij één van de meest dynamische plekken in Nederland: havenstad Rotterdam, waar wethouder Barbara Kathmann de groep ontving.  Bij de RDM campus kreeg de groep een rondleiding en werd uitgelegd hoe de campus ruimte biedt voor innovatie in de haven. Start-ups, MKB-bedrijven en studenten komen samen bij de campus en meer dan veertig innovatieve bedrijven zijn te vinden op RDM Rotterdam: een mooie plek om te zien dat innovatie, werk en opleiding samenkomen!

Anne Koning, Barbara Kathmann, Agnes Jongerius en Mei Li Vos