Chemours investeert 75 miljoen in milieumaatregelen: is er licht aan het eind van de tunnel?

Door Willem Minderhout op 26 augustus 2019

Een uitgebreide delegatie van de PvdA bezocht op vrijdag 23 augustus jl. de vestiging van Chemours in Dordrecht. Zowel Kamerlid Gijs van Dijk als gemeenteraadsleden uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht en drie van de vier leden van de Statenfractie waren op uitnodiging van Chemours naar Dordrecht afgereisd om te horen wat dit bedrijf op dit moment allemaal doet om de uitstoot van  het giftige GenX te voorkomen.

Chemours, voorheen een onderdeel van DuPont, maakt in Dordrecht teflon, een stof die wij kennen van de anti-aanbaklaag van tefalpannen en die ook in tal van andere toepassingen wordt gebruikt.  Bij mijn aantreden als Statenlid vier jaar geleden sloeg de website ‘Follow the Money’ alarm vanwege een milieuschandaal in de VS waar de stof PFOA die bij de teflonproductie vrijkomt tot grote milieu- en gezondheidsproblemen had geleid. In Dordrecht werd die stof ook gebruikt. Mede door vragen van ons werd de PFOA-vervuiling in Dordrecht onderzocht. De uitstoot van deze stof bleek vergund te zijn omdat het problematische karakter ervan destijds onvoldoende bekend was. De stof werd rond de fabriek aangetroffen en sporen ervan waren ook in het bloed van de omwonenden terug te vinden. Chemours liet weten dat PFOA inmiddels was vervangen door GenX, een stof die niet toxisch zou zijn. Door deskundigen werd die claim van Chemours echter betwijfeld. GenX bleek ook tot het drinkwater door te dringen en er werd groot alarm geslagen. Sindsdien legt de provinciale overheid als vergunningverlener samen met de omgevingsdienst DCMR het bedrijf de duimschroeven aan.

We werden uiterst gastvrij ontvangen door de heer Reijmers en leden van de directie van Chemours.

Ik moest wel enige scepsis overwinnen gezien de voorgeschiedenis, maar ik kreeg de indruk dat Chemours serieus werk maakt om het probleem uit de wereld te helpen. Het bedrijf zegt er in te slagen om met koolstoffilters 90% van de GenX-emissies naar water af te kunnen vangen. Dit gebeurt op dit moment nog in een proefopstelling, maar er is een vergunning aangevraagd om hier een permanente voorziening voor te maken. DCMR heeft deze aanvraag momenteel in behandeling.

Door een extra luchtwassingsinstallatie aan te leggen, zou ook de uitstoot naar de lucht geminimaliseerd kunnen worden.

Deze maatregelen gaven ons de indruk dat er licht aan het einde van de tunnel te zien is. Wij missen de deskundigheid om dit te verifiëren, dus we zijn zeer benieuwd of de DCMR en het RIVM het optimisme van Chemours delen.

Na het bezoek aan Chemours hadden we nog een gesprek met omwonenden. De gevoelens bleken hier nogal uiteen te lopen. De ‘buurtraad’bleek alle vertrouwen in de aanpak van Chemours te hebben, maar er waren ook bewoners die het liefst zouden zien dat de fabriek gesloten zou worden.  Ook pleiten zij nog steeds voor een grootschalig bloedonderzoek. Hier heeft de PvdA-fractie in de Staten ook steeds op aangedrongen, maar er is twijfel of dat op dit moment nog zinvol is.

Een praktisch probleem waar snel een antwoord op moet komen is het feit dat stukken grond die met GenX vervuild zijn, niet verplaatst mogen worden. Hier moeten snel landelijke spelregels voor worden geformuleerd, want dit leidt tot grote problemen in Drechtsteden. Deze spelregels worden nationaal bepaald, dus daar gaat Tweede Kamerlid Gijs van Dijk achteraan.

De bij Chemours betrokken PvdA-politici hebben inmiddels een Whatsapp-groep gevormd zodat ze nog sneller dan voorheen met elkaar kunnen overleggen mocht dat nodig zijn.

 

RTV Dordrecht maakte bovenstaande reportage.

 

 

 

 

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout