Statenfractie op bezoek in Alphen

Door Willem Minderhout op 2 september 2019

De PvdA is in de meeste Zuid-Hollandse gemeenteraden vertegenwoordigd. Als Statenfractie vinden we het belangrijk om te weten wat er in de gemeenten leeft en daarvoor is een goed contact met PvdA-gemeenteraadsleden onontbeerlijk.

In de avond van woensdag 28 augustus jl. hadden wij als Statenfractie een ontmoeting met Raadsleden uit Waddinxveen (waar de PvdA samenwerkt met GroenLinks), Zoetermeer en Alphen aan den Rijn in het prachtige gemeentehuis van Alphen.

Uiteraard stond vooral het collegeakkoord dat de PvdA met VVD, CDA, CU/SGP en GroenLinks gesloten heeft centraal. Vooral met betrekking tot de woningbouwopgave moeten de provincie en de gemeenten goed samenwerken om resultaten te boeken.

Gemeenten in het ‘Groene Hart’ als Alphen, Waddinxveen en Zoetermeer worden bovendien getroffen door de gevolgen van bodemdaling. Dit heeft met name grote consequenties voor de toekomst van de veeteelt in dit gebied. Goed landschapsbeheer dat bodemdaling tegengaat en ook de weidevogels beschermt vergt ingrijpende maatregelen. Ook hier hebben de gemeenten en de provincie baat bij een goede samenwerking.

We zijn trots op het onderhandelingsresultaat, maar de PvdA heeft ook concessies gedaan. Afgesproken is om niet terug te komen op besluiten die in de vorige collegeperiode gemaakt zijn, zoals het besluit om de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen. We spraken af om in ieder geval over de uiteindelijke inpassing van deze weg intensief met elkaar te overleggen. Bovendien moeten er oplossingen komen voor verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude.

Het was goed om elkaar weer eens te zien. Sommigen zagen elkaar voor het eerst ‘in levenden lijve’ en dat geeft – hoezeer de sociale media de communicatie ook vereenvoudigen – toch een veel beter gevoel. We zullen elkaar de komende periode weten te vinden als het nodig is!

 

Vlnr: Albert Bremer, Ernst-Jan Straver, Leo Bruijn, Rosalie Bedijn, Anne Koning, Henk Goes, Willem Minderhout, Harvard Jan Hettema, Sicco van der Louw, Patrick Hoop, Jan van der Loo.

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout