4 maart 2015

Werk maken van rendabele energiebesparing bij bedrijven

Investeringen in energiebesparing zijn goed voor milieu, goed voor de werkgelegenheid in een innovatieve sector en goed voor de bedrijven zelf!

De meest milieuvriendelijke maatregel om de doelstellingen van het energieakkoord te halen is energiebesparing. Het bedrijfsleven heeft het op zich genomen om een belangrijk deel van die energiebesparing te realiseren. Op grond van de wet milieubeheer zijn overheden als de provincie en de gemeente ook wettelijk gerechtigd om bedrijven daar aan te houden. Rendabele investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen desnoods zelfs afgedwongen worden.

De PvdA in Zuid-Holland verwacht van de provincie en de gemeenten dat ze zo spoedig mogelijk actief van deze wettelijke mogelijkheid gebruik gaan maken. Tevens dringt de PvdA er op aan om bedrijven actief informatie te verstrekken over de subsidiemogelijkheden die er zijn om dit soort investeringen nog aantrekkelijker te maken.

De PvdA in de Staten van Zuid-Holland heeft daarom vragen aan het college van GS gesteld. Diverse PvdA-raadsfracties (tot nu toe in ieder geval in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Maassluis) zullen op gemeentelijk niveau eensluidende vragen stellen.