6 februari 2015

Waterbeheer op peil brengen

De provincie Zuid-Holland is een waterrijke provincie, maar liefst een zesde van de provincie bestaat uit water. Van de Kagerplassen in het noorden tot de Biesbosch in het zuiden, beïnvloedt water het wonen, werken, leven en recreëren van de inwoners van de provincie, van toeristen en van bedrijven. Waterbeheer is een vitale taak in ons waterrijke land. Op 18 maart heeft de kiezer een grote stem in het toekomstige waterbeheer, want dan wordt er niet alleen voor de Provinciale Staten gestemd, maar ook voor de waterschappen. Samen zorgen zij voor schoon drinkwater en voor bescherming tegen het water van de zee en de rivieren.

Met zoveel water heeft iedereen wel een eigen favoriete waterplek. Voor Jeroen Haan, lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, staan de Vlietlanden tussen Leiden en Leidschendam bovenaan het lijstje. ‘Hier genieten mensen en dieren van de natuur en het water.’ Boudewijn Bruil, lijsttrekker voor Schieland en de Krimpener-waard, gaat liever naar de Kralingse Plas. ‘Voor veel Rotterdammers is de Kralingse Plas met het bos de plek om natuur te ervaren en in en op het water te recreëren’, aldus Bruil. Lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap van Delfland, Leon Hombergen, vindt dat ook in de stad mooie waterplekken te vinden zijn, zoals de Hofvijver in Den Haag, onderdeel van de authentieke Haagse Beek. In steden zorgt water voor de nodige afkoeling in hete zomers, waarmee hittestress wordt voorkomen. Bij Dorien Kickert, lijsttrekker voor het waterschap Hollandse Delta staat het Haringvliet bovenaan het lijstje: ‘een prachtig gebied dat momenteel volop in de belangstelling staat door het besluit de sluizen op een kier te zetten, waardoor het zoute zeewater weer verder stroomopwaarts komt’.

Een waterrijke provincie geeft niet alleen veel plezier, maar vraagt ook om voortdurende zorg. Voor Hombergen is, door de lage ligging van ons dichtbevolkte gebied, de klimaatcrisis de grootste uitdaging. Met een robuust en betaalbaar systeem van dijken moet de provincie beveiligd worden tegen de gecombineerde effecten van bodemdaling, grote regenval en zeespiegelstijging. Door het waterbeheer op peil te brengen wordt de provincie klaargemaakt voor de toekomst. Niet alleen in de polders en op het platteland doen de waterschappen goed werk. Ook in de steden hebben zij een belangrijke taak. Wat Boudewijn Bruil betreft moeten gemeenten en waterschappen samenwerken en ervoor zorgen dat, ook wanneer er door klimaatverandering meer regen valt, het water snel afgevoerd wordt en de bewoners droge voeten houden. Volgens Dorien Kickert liggen er in het stedelijk gebied uitdagingen in het voorkomen van wateroverlast (bijvoorbeeld door de aanleg van waterpleinen), het beperken van riooloverstorten en recreatief (en natuurvriendelijk) medegebruik van meren en kanalen.

Jeroen Haan vindt het belangrijk dat water betaalbaar blijft, waarbij gebruikers en vervuilers meer betalen. Bovendien moeten mensen meer betrokken worden bij de keuzes die er gemaakt worden. Zodat water in de leefomgeving mooi, beleefbaar, schoon en duurzaam blijft. Wat Dorien Kickert betreft kan de PvdA een belangrijke rol spelen in de waterschappen: ‘Een sobere uitvoering van de werkzaamheden, efficiënt werken, scherp aanbesteden en waar mogelijk werk met werk combineren is ons credo’.

(Foto: waterschap Hollandse Delta)