Voortgang warmtedossier en kennismaking nieuwe CEO en RvC Warmtebedrijf

16 september 2019

Op 11 september werd de voortgang in het warmtedossier besproken door de Algemene Commissie. De nieuwe CEO en RvC van het Warmtebedrijf Rotterdam waren ook aanwezig om kennis te maken met de leden van de commissie.

De vergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van de voortgang in het warmtedossier. De gedeputeerde deed de toezegging om op 2 oktober de mogelijke scenario’s in hoofdlijnen te bespreken. De doelstelling is om binnen twee sessies de verschillende scenario’s in het warmtedossier inhoudelijk te bespreken, namelijk op 9 en 30 oktober. Er volgt dan een PS-debat op 13 november om tot een slotconclusie te komen om vervolgens een PS-besluit te nemen. Overigens is dit ook in lijn met de planning van Rotterdam.

Er is ook kort stilgestaan op de invulling van de motie die is ingediend door de PvdA-fractie samen met D66, CU&SGP, VVD, SP, CDA en GL. Bij de eerstvolgende vergadering met PS zal de motie, die GS verzoekt om na te gaan of er zaken onder geheimhouding liggen die (inmiddels) openbaar gemaakt zouden kunnen, worden besproken. De nieuwe CEO, de heer Ruud E.J. Bos, en de nieuwe RvC, de heer Hans van der Vlist, waren beide aanwezig om kennis te maken met de leden van de commissie.

De PvdA-fractie zal dit dossier nauwgezet blijven volgen in de toekomst om ervoor te zorgen dat de energietransitie in Zuid-Holland in goede banen wordt geleid.