Voordracht nieuw bestuur PvdA Zuid-Holland

18 september 2017

Update: 
Hoera!! Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd! Reshma Roopram, Daniël Tempelman, JanGeert van der Post, Mats Bergman, Jacqueline Buitendijk, Zillah Evers, Peter Kiela, Paul van Kruining & Govart Slooters gaan samen aan de slag voor een sterk en sociaal Zuid-Holland!

Aan vertrekkende bestuursleden: Grote dank voor jullie inzet afgelopen jaren 🌹🌹🌹🌹🌹 Jan Marinus Wiersma, Annelies Pilon, Rosalie Bedijn, Jacqueline van den Bergh, Rachid Elouachoun, Michael Lobzhanidze, Martin Oosterheert en Martijn Mudde!

 

Oorspronkelijke bericht:
Het bestuur van de PvdA Zuid-Holland staat voor een reguliere bestuurswissel. Op 30 september kunnen de leden van de PvdA het nieuwe bestuur van de PvdA Zuid-Holland kiezen. De vergadering begint om 10.00 uur en vindt plaats in Engels in Rotterdam. We nodigen jullie hier allemaal van harte voor uit. De voorzitter, secretaris en vier algemeen bestuursleden van het huidige bestuur hebben besloten niet door te gaan. Daarop is een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit Rachid El Ouachoun, Roelof van Laar, Ali Rabarison en Annelies Pilon.

De opdracht aan de commissie was om een team voor te dragen waarvan de leden verwantschap tonen met het sociaaldemocratisch gedachtegoed, betrokken zijn bij een partij die een moeilijke periode doormaakt, divers zijn en regionale gespreid door de provincie. Met deze opdracht zijn wij in de zomer aan de slag gegaan en hebben we met nieuwe kandidaten en zittende bestuursleden gesprekken gevoerd die hebben geleid tot de voordracht die voor u ligt.

We hebben gekozen voor een kleiner bestuur dan voorheen, omdat de huidige tijd een andere manier van besturen vraagt, waarbij vrijwilligers meer betrokken worden dan voorheen en daarmee meer creativiteit wordt benut. Wij zijn er van overtuigd dat deze negen mensen de uitdagingen waarvoor de PvdA in Zuid-Holland staat, aanpakt en een mooie periode tegemoet gaat, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en natuurlijk de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen in 2019.

Allereerst de kandidaten die in functie gekozen dienen te worden door de vergadering:

Voorzitter

Reshma Roopram, 39 jaar uit Barendrecht. Zelfstandig ondernemer. Fractievoorzitter van de PvdA in Barendrecht.

Secretaris

Daniël Tempelman, 41 jaar uit Voorburg. Opgavemanager bij een gemeente. Eerder beleidsmedewerker bij de PvdA-Tweede Kamerfractie.

Penningmeester

JanGeert van der Post, 59 jaar uit Delft. Consultant. Sinds 3 jaar penningmeester van PvdA Zuid-Holland. Eerder gemeenteraadslid in Oegstgeest.

Voor de functie van Algemeen Bestuurslid, draagt de commissie de volgende kandidaten voor, in alfabetische volgorde:

Mats Bergman, 30 jaar uit Capelle a/d IJssel. Medewerker klantencontact. Sinds 2015 lid van het bestuur van de PvdA Zuid-Holland.

Jacqueline Buitendijk, 59 jaar uit Rijswijk. Directeur veiligheidsregio. Sinds 2013 lid van het bestuur van de PvdA Zuid-Holland.

Zillah Evers, 44 jaar uit Den Haag. Medewerker examenbureau op een middelbare school.

Peter Kiela, 59 jaar uit Delft. Senior beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid. Sinds 2013 lid van het bestuur van de PvdA Zuid-Holland. Eerder gemeenteraadslid in Delft.

Paul van Kruining, 44 jaar uit Katwijk. Teamleider bij de vakbond. Lid verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Katwijk.

Govard Slooters, 60 uit Nieuwveen. Gemeentesecretaris. Eeder gemeenteraadslid in Zuidplas en Nieuwerkerk a/d IJssel.