17 maart 2015

Verslag van een spannend debat Radio West en RTV Rijnmond

Bij het lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Staten van Radio West en RTV Rijnmond bleken de tegenstellingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en de rol van de provincie groot te zijn. Over duurzaamheid en mobiliteit was er een veel overeenstemming tussen PvdA, D66 en SP aan de ene kant en CDA, VVD en PVV aan de andere kant. PvdA lijsttrekker Ron Hillebrand pleitte in het debat als enige lijstrekker hartstochtelijk voor een grote provinciale inspanning gericht op meer banen, zorgwoningen, bereikbare steden en veel meer gelegenheid om buiten de stad te sporten en recreëren.

De toon van het debat werd gezet bij de eerste stelling over windmolens. Waar D66-voorman Geertjan Wenneker een betoog hield om veel meer windmolens te plaatsen, maakte coalitiegenoot Floor Vermeulen (VVD) gehakt hiervan. Deze hield juist een pleidooi voor de goedkopere maar vervuilende fossiele energiebronnen. Dit leverde hem een sneer op van PVV-lijsttrekker Henk de Vree, die de liberale voorman eraan herinnerde dat hij dit verhaal van Vermeulen voor de eerste keer in vier jaar hoorde. Ron Hillebrand gaf aan dat de PvdA het verstandiger vindt om als provincie te investeren in woningisolatie. “Minder energie gebruiken is het meest duurzaam, en het levert bovendien meer geld op in de portemonnee van de inwoners van de provincie.”

Waar CDA-lijsttrekker Adri Bom-Lemstra een sterk pleidooi hield voor autobereikbaarheid, hield Ron Hillebrand haar voor dat met name het openbaar vervoer en fietsmobiliteit gestimuleerd moet worden. “Steeds meer mensen wonen in de stad, daar loopt het helemaal vast. Bovendien is een auto voor de deur al lang niet meer het ideaal voor de jongeren van nu. Die reizen met de fiets, trein en bus. We moeten daarom het openbaar vervoer verbeteren en veel meer fietsenstallingen bij stations bouwen” aldus Hillebrand. Na de respons van de christen-democraten dat er op alle vormen van vervoer moet worden ingezet, reageerde Hillebrand verbaasd. “Het CDA wil volgens het programma inzetten op 40 nieuwe wegen en wil daar jaarlijks 28 miljoen extra voor uittrekken, maar u geeft niet aan waar dan op bezuinigd moet worden.” Coalitiepartner Bart Vermeulen liet opmerkelijk genoeg weten dat de Rijnlandroute er wat de SP betreft niet hoeft te komen, terwijl hij met de aanleg hiervan volmondig heeft ingestemd.

Ook op het gebied van Rotterdam Airport liepen de meningen van de coalitiepartijen uiteen. Waar CDA en VVD het belang van het vliegveld voorop stelden, herinnerde Wenneker eraan dat het belang van de omwonenden niet genoemd wordt. Hierbij kreeg hij bijval van PvdA-er Hillebrand, die de luchthaven in het belang van de werkgelegenheid onder strikte milieuvoorwaarden overigens wel beperkt wil laten uitbreiden. Daarbij stelt hij wel als voorwaarde de verbetering van de bereikbaarheid van het vliegveld met het openbaar vervoer. SP en PvdA keerden zich beiden tegen een helikopterhaven bij Ypenburg, omdat dit vooral milieuoverlast oplevert. Hierbij stonden zij lijnrecht tegenover CDA en VVD.

Over het belang van de provincie kruisten Ron Hillebrand de degens met Henk de Vree (PVV). Beiden wilden de provincie niet afschaffen, maar Henk de Vree wil de provincie wel veel minder laten doen. Ron Hillebrand gaf aan dat hij dat wel had verwacht. “Het programma van de PVV heet ‘minder provincie, meer PVV’ en dat laat goed zien waar u de prioriteit legt.” aldus Hillebrand. De PvdA-voorman Hillebrand deed vervolgens verwoede pogingen om de PVV mee te krijgen in een beleid in Zuid-Holland gericht op meer banen, voldoende zorgwoningen, betere recreatiemogelijkheden en de bouw van 40.000 fietsplekken bij stations, maar de PVV vond het allemaal niet nodig dat de provincie hiervoor iets onderneemt.

Menno Siljee