18 januari 2016

Verslag drukbezochte bijeenkomst nieuwe Omgevingswet

Vrijdag 8 januari organiseerde het netwerk economie en PvdA statenfractie Zuid-Holland een bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Sprekers waren Willem Minderhout van de statenfractie en Arjan Nijenhuis van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kern van de vernieuwing van het omgevingsrecht is vereenvoudiging, integraliteit en decentralisatie. Lokale bestuurders moeten een integrale visie of omgevingsplan maken ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Deze omvatten meer dan ruimtelijk ordening alleen. Afgezien van EU-regels en beperkte randvoorwaarden van de centrale overheid ten aanzien van integraliteit en samenspraak geeft dit de lokale bestuurders veel vrijheid. De gedachte is dat bestuurders voldoende prikkels hebben om het goed en in samenspraak te doen, aangezien zij anders door burgers via de rechter kunnen worden teruggefloten. Immers kwaliteit van samenwerking vormt onderdeel van de centrale randvoorwaarden. De wet doet hiermee een groot beroep op de inzet en professionaliteit van bestuur en burgers.

De vraag is of deze nieuwe omgevingswet met beperkte landelijke sturing en regels gaat werken. Op lokaal niveau is de verleiding groot om voor banen en economie te gaan. Wie kan dat tegen houden zonder centrale regels? Zijn duinen wel veilig voor de waan van de economische dag? Anderen brengen hier tegenin dat EU-regels zorgdragen voor natuurgebieden.

Een andere vraag is of er echt zoveel verandert. Inspraak blijft van belang en zal gewoon nog tijd kosten.

Niet iedereen wil veranderen. Veel doorlooptijd kan ook goed zijn. Pas als alle inzichten zijn gewogen is besluiten verantwoord is dan het motto. Er zijn immers voorbeelden van projecten die terecht niet doorgegaan zijn, mede dankzij langzame maar degelijke besluitvorming.

Anderzijds heeft de ombudsman niet voor niets aangegeven dat huidige regelgeving voor burgers en ondernemers te ingewikkeld is: de overheid begrijp haar eigen regels niet, aldus de vorige ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Al met al zijn we er nog niet helemaal uit. Wel gaat de ontwikkeling door. De omgevingswet is speerpunt van het kabinet en de premier heeft de regie.

Reden genoeg voor sociaal democraten om alert te zijn. Het netwerk en de statenfractie houden u op de hoogte.

Henry Nieuwenhuijsen