15 januari 2015

Verkiezingsprogramma 2015 – 2018

De PvdA staat voor solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid, democratie en vrijheid. Deze idealen geven richting aan de keuzes die de PvdA in Zuid-Holland maakt. Wij willen mensen in staat stellen om invulling te geven aan hun leven, en om hun eigen wensen en verlangens te verwezenlijken. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Mensen willen werk, een geschikte woning, een goede opleiding, en tijd en ruimte voor ontspanning en recreatie. En we willen allemaal veilig en gezond leven. Voor de PvdA is van groot belang dat volgende generaties dezelfde kansen krijgen als wij. Ook onze kinderen en hun kinderen moeten immers gelukkig en gezond in onze mooie provincie kunnen leven.

Dir is de eerste alinea van het verkiezingsprogramma van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten. Het programma waarin wordt duidelijk gemaakt waar de PvdA in Zuid-Holland de komende vier jaar voor staat.

Het gehele programma leest u hier

Verkiezingsprogramma PvdA Zuid-Holland.doc