9 januari 2015

Van vrees naar vertrouwen

Beste partijgenoten belangstellenden,

Mijn voornemen was om in mijn eerste bericht in het nieuwe jaar iets te vertellen over mijn motivatie voor de campagne voor de Statenverkiezingen en om te bedanken voor het vertrouwen dat ik van het gewest Zuid-Holland heb gekregen om de lijst aan te voeren. Tot woensdag de democratische rechtsstaat in het hart werd getroffen door de barbaarse aanslag op de kernwaarde van onze samenleving, het recht van het vrije woord.

Ook in Zuid-Hollands voel ik de schok die deze aanslag teweegbrengt . De onzekerheid en angst is groot. Radicale terroristische aanslagen uit verknipte ideologische denkbeelden zijn niet nieuw. Bijna dagelijks zien wij de beelden van zinloos terroristisch geweld, van de bloedbaden die Boko Haram aanricht tegen onschuldige burgers in Nigeria tot de ongekend wrede slachtpartijen van IS onder Koerden en moslims in Irak en Syrië. Maar nu komt het heel dichtbij en raakt het ons in het hart van onze waarden.

De kracht van onze vrije democratische samenleving bestaat eruit dat wij mogen zijn wie wij willen zijn. Dat wij mogen geloven wat wij willen geloven. En dat de overheid en onze medeburgers onze opvattingen, geloof of geaardheid respecteren. Tegelijk is juist dit de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving. Want hoe beschermen wij ons tegen radicale elementen die er niet voor terugdeinzen om met Kalasjnikovs onschuldige slachtoffers te maken? De pijn die ook ik voel komt voort uit het besef dat geen absolute garantie gegeven kan worden dat de gebeurtenissen in Parijs zich nooit zullen herhalen zonder dat wij daarvoor opgeven wat ons het meest dierbaar is, onze vrijheid!

De overheid en alle mensen die in vrijheid en vrede willen leven moeten de handen daarom krachtig en eensgezind ineen slaan. Samen moeten wij onze kracht en weerbaarheid tonen. Een maximale inspanning is vereist om radicale elementen te identificeren en onschadelijk te maken, zonder dat wij onze ruimte om vrij te kunnen leven daarvoor opofferen. Extremisme beantwoorden met extremisme is de slechtste keuze. Dat geeft de radicale elementen immers precies waar zij op uit zijn: een ideale voedingsbodem voor een negatieve geweldsspiraal die op termijn onze manier van vrij en harmonieus samenleven kan bedreigen.

Gisteren vonden ook in Zuid-Holland indrukwekkende protestdemonstraties plaats tegen de aanslag in Parijs. In Rotterdam, waar Ahmed Aboutaleb bewonderenswaardig krachtig leiderschap toont, in Den Haag, onze internationale stad van vrede en recht, en in tal van andere gemeenten. Ik was bij de bijeenkomst in mijn eigen woonplaats Leiden. Het zegel van de Leidse Universiteit bevat de spreuk Praesidium Libertatis (bolwerk der vrijheid) en geeft treffend de rol weer die deze stad in de vaderlandse geschiedenis bij de vorming van onze vrije rechtsstaat heeft vervuld.

Ondanks de schok van de aanslag in Parijs, gaf de vastberaden stemming onder de duizend aanwezigen uit alle hoeken van de maatschappij en van alle geloofsovertuigingen kracht en vertrouwen. Juist nu laten wij zien wie wij zijn, wie wij willen zijn. Juist nu laten wij zien dat ons heilig geloof in de waarde van onze vrijheid en ons respect voor elkaars overtuiging onze grootste kracht vormt. Ook al zijn we kwetsbaar, we zijn niet te verslaan.

Vanuit dit vertrouwen wens ik jullie allemaal graag een heel gezond, veilig en sociaal 2015.

Ron Hillebrand
Fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA Zuid-Holland