17 november 2015

Update PvdA Zuid-Holland november 2015

Beste partijgenoten en belangstellenden,

Afgelopen vrijdagavond, 13 november 2015, reed ik met de Thalys terug vanuit Parijs naar Leiden. Nog opgewekt omdat ik in Parijs een zeer inspirerende toespraak van Ségolène Royal over de klimaatconferentie had mogen bijwonen. Nog afgesloten van het gruwelijke nieuws uit Parijs. Toen ik in Nederland mijn telefoon aanzette en overspoeld werd door bezorgde berichtjes van mijn naasten, begreep ik al snel dat het goed mis was. Dat vrijdag 13 november verworden was tot een inktzwarte dag in de geschiedenis van Europa.

Leven vieren en koesteren
Het is nu in dit schrijf, koud vier dagen na de aanslagen, nog niet te overzien wat de consequenties zullen zijn van deze gruwelijke daden. Wat de betekenis ervan is voor onze verworvenheden, voor de verhoudingen in de samenleving, voor het politieke klimaat. Wat ik wel zeker weet is dat hoewel de angst voelbaar is, we nooit mogen buigen voor terreur. Burgemeester van der Laan verwoordde dat mooi in Pauw: ‘Moed is niet het hebben van geen angst, maar het vermogen om angst te overwinnen’. Door met elkaar angst en verdriet te delen, maar ook hoop en perspectief. En door, zoals een cartoonist zo treffend met ons op facebook deelde, het leven te vieren en koesteren: ‘Friends from the whole world, thank you for #prayforparis, but we don’t need more religion! Our faith goes to Music! Kisses! Life! Champagne and Joy!’

Stop oppotten geld
Dat betekent ook dat een terugblik op de begrotingsbehandeling van de Provincie voor 2016 niet triviaal is, maar er toe doet. Die begroting behelst immers plannen voor een duurzame toekomst van onze provincie. En is daarmee een klein schakeltje in een duurzame toekomst van ons land, van Europa en van de wereld. Ik denk dat wij zeer tevreden kunnen zijn over wat we als PvdA-fractie binnen hebben gehaald. Ons belangrijkste kritiekpunt was dat wij vinden dat de provincie moet stoppen met het oppotten van geld. Het vermogen van de provincie Zuid-Holland is, in tegenstelling tot dat van andere provincies, de afgelopen 4 jaar gestegen, tot bijna een half miljard euro. Wij vinden zoveel geld op de bank niet uit te leggen. Te veel mensen in Zuid-Holland kunnen geen baan vinden, de woningnood neemt toe, gemeenten staan voor grote opgaven als de opvang van vluchtelingen, ons leefklimaat verbetert onvoldoende. Wij vinden dat de provincie met bijna een half miljard op de bank een hele mooie bijdrage kan leveren aan het oplossen dit soort problemen.

Aan de slag met jeugdloonvrije provincie
Omdat het de PvdA eigen is om niet alleen maar te roepen dat het ‘zo niet langer kan’, hebben we een aantal voorstellen gedaan waarvoor we bijzonder veel steun kregen van andere partijen. Zo hebben we samen met de SP voorgesteld om in navolging van Den Haag, Amsterdam en Zwolle te onderzoeken hoe Zuid-Holland ‘jeugdloonvrij’ kan worden gemaakt. Het gaat er niet alleen om dat alle werknemers bij de provincie een volwassen loon krijgen uitbetaald. Ook willen we dat de provincie aan leveranciers van diensten of producten als voorwaarde stelt dat zij 18-plussers geen jeugdloon, maar een regulier loon voor volwassenen betalen. Dit voorstel kon op unanieme steun van Provinciale Staten rekenen.

Investeringen in fiets
Met D66 en VVD hebben we voorstellen gedaan om in het nieuwe fietsplan in te zetten op themafietsroutes en fietsinnovaties. Het investeren in themaroutes hoeft niet perse kostbaar zijn, maar geeft wel een enorme impuls aan het bekend maken van fietsroutes in onze provincie. En dat is hoognodig. In de fietskwaliteitsmonitor kreeg de provincie Zuid-Holland slechts drie sterren. Dat betekent dat te weinig inwoners van onze provincie bekend zijn met de fietsmogelijkheden die Zuid-Holland rijk is. En dat terwijl in een provincie als Zuid-Holland, waar afstanden tussen steden en dorpen relatief kort zijn, de fiets een geweldig alternatief is voor de auto.

Steun voor vluchtelingen
Om vluchtelingen in onze provincie een warm welkom te kunnen geven vroegen en kregen we de toezegging dat Gedeputeerde Staten geen enkel provinciaal instrument zal uitsluiten om hiervoor te helpen zorgen. Indien dat nodig is, zal de provincie hier ook extra geld voor uittrekken. Ook onze moties om waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om vaker te rapporteren over de wachttijden voor sociale huurwoningen en om in de regeling Groen doet Goed ook gebieden binnen de bebouwde kom te betrekken, konden rekenen op een meerderheid van Provinciale Staten. Onze oproep om de tarieven voor de reiziger in het openbaar vervoer te bevriezen, kon alleen op de steun van de voltallige oppositie rekenen. Wij hopen dat binnenkort CDA, D66 of SP helpen zorgen dat niet alleen de automobilist financieel wordt ontzien maar ook de bus- en tramreiziger.

Ik spreek de hoop en verwachting uit dat wij ons als PvdA-ers samen blijven inspannen voor een duurzame toekomst waar iedereen kan zijn wie hij wil zijn, waar muziek klinkt, waar dromen worden gedeeld en waar het leven wordt gekoesterd en gevierd.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Fractievoorzitter