Uniek: voorstel voor visie op Vlietzone unaniem aangenomen

28 februari 2019

In de laatste Statenvergadering die hij bijwoonde als Statenlid, heeft Ron Hillebrand ervoor gezorgd dat een amendement over de totstandkoming van een visie voor de Vlietzone unaniem is aangenomen. De zorgen van omwonenden van de Vlietzone worden opgepakt en er moet verbetering komen. Het gebeurt bijna nooit dat partijen unaniem instemmen met een voorstel.
© Foto: Willem Minderhout

Omwonenden maken zich al lang zorgen over de toekomst van de Vlietzone. De Vlietzone is een groen gebied, gelegen tussen het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) en de snelweg A4 (en tussen De Zijl en de Zweth). Het is één van de belangrijkste binnenstedelijke groene zones in de Zuidvleugel van de Randstad. Dit groene gebied dreigt echter al een aantal jaren te worden bebouwd met woningen, wegen en bedrijven en daar maken veel bewoners zich zorgen over. De natuurlijke omgeving wordt nu nog veel gebruikt voor wandelen, fietsen, paardrijden, varen en diverse sporten.  Door het aangenomen amendement zal de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten in de Vlietzone een integrale visie opstellen, waarin rekening wordt gehouden met de erfgoedlijnen van landgoederen en trekvaarten. Door deze visie zal de provincie duidelijk moeten aangeven wat er met de Vlietzone zal gebeuren en zal als het aan de PvdA ligt het groen niet bedreigd worden. De fractie zal de ontwikkelingen omtrent de Vlietzone nauwlettend in de gaten houden.

Uniek aan dit aangenomen amendement, is dat het ondertekend is door alle fracties: iets wat bijna nooit plaatsvindt.  Een mooie actie van vertrekkend Statenlid Ron Hillebrand! Na drie perioden in Provinciale Staten zal hij niet meer terugkeren binnen de Staten.