Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PvdA Zuid-Holland

6 december 2017

Namens het bestuur van PvdA Zuid-Holland nodig ik PvdA-leden woonachtig in Zuid-Holland uit voor onze ledenvergadering.

Datum: zaterdag 9 december 2017
Tijd: 11.00u – 14.00u
Locatie: CIC Rotterdam (boven Café Engels), Stationsplein 45, 4de etage, Rotterdam

 
 

Programma

11.00u – 11.30u vaststellen begroting 2018 en proces verkiezingen 2019
De stukken bij dit agendapunt zijn te vinden via onderstaande link. Allereerst de begroting met bijbehorende toelichting en werkplan. En daarnaast een stuk ter voorbereiding op de provinciale staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen van 2019. Daarin doet het bestuur een aantal voorstellen omtrent: a) deelname van de PvdA aan die verkiezingen b) de wijze van het opstellen van het verkiezingsprogramma en c) de wijze van het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezen van de lijsttrekkers.

Beide stukken worden besproken en dienen door de ledenvergadering te worden vastgesteld.De link naar  de stukken: https://drive.google.com/open?id=1yhV_WbLwworrO61EIML3aSVJDX10n1-Y

11.30u – 11.45u  presentatie regionaal actiecentrum Club West
Binnenkort heeft de PvdA vier regionale actiecentra in bedrijf. Elk actiecentrum fungeert als een soort regionaal partijkantoor dat actief afdelingen ondersteunt, kennis en ideeën uitwisselt en opleidingen aanbiedt. Onze provincie Zuid-Holland maakt, samen met Zeeland, deel uit van actiecentrum Club West. Tijdens de ledenvergadering presenteren we wat dit actiecentrum zoal gaat doen. De nadruk ligt op gezamenlijke actie! Het moet een stroomversneller zijn van maatschappelijke verandering. Inspirerende bijeenkomsten organiseren voor leden én niet-leden. Gericht op het totstandbrengen van oplossingen vanuit onze sociaaldemocratische waarden.

11.45u – 12.00u nieuws uit de Statenfractie

12.00u – 12.15u pauze

12.15u – 13.00u paneldiscussie over Eneco: “Heeft de lokale politiek nog invloed?”
Begin dit jaar startten de 53 gemeenten (eigenaren) het proces op om verkoop van Eneco in gang te zetten. Nu een meerderheid van de gemeenteraden voor stemt, wordt sinds 1 november naar een bieder, een bedrijf of investeerder, gezocht, of wordt besloten om het bedrijf naar de beurs te brengen.

Echter pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hoeven gemeenten pas definitief te besluiten of ze hun aandelen verkopen.

Veel PvdA afdelingen hebben zich de afgelopen tijd uitgesproken tégen de verkoop van deze aandelen. In een paneldiscussie (met voor- en tegenstanders) willen wij de volgende vragen stellen: waarom is het behoud van de aandelen Eneco van belang? Heeft het nog zin deze strijd voort te zetten? En zo ja, op welke wijze hebben gemeenten nog invloed om de verkoop van aandelen Eneco alsnog tegen te houden?

Deelnemers aan de paneldiscussie:
Joris Wijnhoven – campagneleider klimaat en energie Greenpeace Netherlands
Ben Hoogendam – Bestuurder CNV Overheid & Publieke Diensten
Willem Hofman – Chairman Central Works Council Eneco
Edze Diemer – Project Lead Business Development op het gebied van duurzame grondstoffen en energie
Hans van der Graaff – Wethouder Albrandswaard 

13.00u – 13.30u presentatie werkgroepen PvdA Zuid-Holland
In 2018 zullen wij van start gaan met verschillende thematische werkgroepen met als doel PvdA Zuid-Holland nog krachtiger te maken. De werkgroepen zullen gevormd worden door PvdA vrijwilligers en ook externe partijen zoals maatschappelijke organisaties.

13.30u – 14.00u  netwerkmoment en borrel

Graag tot ziens op zaterdag 9 december!