18 april 2019

Tussenfase coalitieonderhandelingen Zuid-Holland

De Provinciale Statenfractie van de PvdA in Zuid-Holland heeft kennisgenomen van de tussenfase in het informatieproces. Deze werd op dinsdag 16 april aangekondigd door informateur de heer Wiegel. Fractievoorzitter Anne Koning: “Tot op heden is er nog geen formatiefase gestart. Op 1 april gaf de heer Wiegel aan te zoeken naar een coalitie van de twee grote partijen met daarbij twee of drie fracties met elk 5 of 4 zetels”.

FvD, VVD en CDA gaan samen een inhoudelijke verdieping maken op thema’s om te kijken of hierop aansluiting te vinden is bij andere fracties. Deze drie partijen vormen met hun zetelaantallen samen geen meerderheid. Daarvoor zijn minimaal 28 zetels nodig. De partijen die een eerste verkenning doen, komen samen uit op 25 zetels. Informateur Wiegel heeft aangegeven het als zijn opdracht te zien dat een drietal middelgrote partijen zouden aansluiten bij FvD en VVD. Hij maakt nu pas op de plaats.