15 juli 2015

Ten strijde tegen hitte-eilanden

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over hitte-eilanden in Zuid-Holland. Door klimaatverandering stijgen de temperaturen. Omdat in stedelijk gebied de warmte wordt opgeslagen in steen en asfalt, kan de temperatuur daar tijdens warme dagen of een hittegolf tot wel acht graden hoger oplopen dan op het platteland. Dat is slecht nieuws voor de gezondheid van kwetsbare groepen mensen. Omdat Zuid-Holland een sterk verstedelijkte provincie is, wil de PvdA weten welke maatregelen de provincie neemt om hitte-eilanden in de steden tegen te gaan.

Vooral kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen hebben last van aanhoudende hitte. Zij krijgen gezondheidsproblemen als misselijkheid en benauwdheid en de kwaliteit van hun leven gaat achteruit. Metingen tonen aan dat tijdens hittegolven het aantal sterfgevallen met wel 12% toeneemt. PvdA woordvoerder Anne Koning: ‘Om deze kwetsbare groepen te beschermen tegen zogenoemde ‘hittestress’ is het belangrijk dat in steden meer ruimte komt voor groen en water. De provincie kan daar aan bijdragen door bijvoorbeeld groene daken te stimuleren en meer bomen te planten’.

Hitte-eilanden bevinden zich voornamelijk is steden. Kenmerken van hitte-eilanden zijn veel bebouwing, asfalt en donkere daken, weinig bomen en parken en het ontbreken van voldoende water. Deze combinatie aan factoren zorgt overdag voor sterke opwarming en ’s nachts koelt het nauwelijks af.

Ook in het verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten heeft de PvdA ervoor gepleit steden en waterschappen te helpen om de waterhuishouding en groenvoorziening zo aan te passen dat de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering, en dan met name de grote temperatuurstijging in de steden, wordt tegengegaan.

15_07_15_schriftelijke_vragen_hitte_eilanden.pdf