20 februari 2015

Steun de vrijwilligers

Beste partijgenoten en belangstellenden,

De campagne komt op stoom. Op 14 februari hadden we een geweldige start in theater De Vaillant in Den Haag. Bij werkbezoeken in de Schilderswijk en Transvaal sprak ik met een aantal wijkbewoners. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun wijk. Hoe belangrijk dit is blijkt uit het onthutsende feit dat zeven van de tien kinderen in deze wijken overgewicht hebben. Ik was blij dat ik die middag kon vertellen wat de PvdA Zuid-Holland wil doen om mensen te stimuleren om meer te bewegen en gezond te leven.

Met ons sportplan willen wij van Zuid-Holland niet alleen het kloppend hart van de Nederlandse economie maken, maar ook de plek waar mensen gezond kunnen leven. Veel meer sportactiviteiten in het groen rond de steden en gezonde sportverenigingen in de dorpen. Sindsdien krijg ik per e-mail allerlei nieuwe initiatieven aangereikt, van veel meer recreatie in het Haagse Bos tot plekken waar mountainbikers terecht kunnen. Ik word daar helemaal blij van.

Ik bezocht ook het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Groene Motor. Zij brengen enorm veel vrijwilligers op de been. Het Erfgoedhuis helpt om onze geschiedenis zichtbaar te houden in zowel de steden als het open landschap. De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de groene kwaliteit van het landschap. Geweldig dat zoveel mensen zich daarvoor inzetten.

Ik kreeg niet alleen positief nieuws te horen. Door de vele bezuinigingen in de afgelopen vier jaar is er veel kapot gegaan. Het Erfgoedhuis heeft onvoldoende mensen over om zelf scholen te bezoeken. Wat zal dat betekenen voor de bereidheid van de kinderen van nu om zich later ook in te zetten voor ons erfgoed? Ook is er onvoldoende geld om de coördinatoren van de vele vrijwilligersorganisaties op te leiden zodat zij hun eigen vrijwilligers goed kunnen ondersteunen.

De Groene Motor doet er alles aan om het gat te dichten dat ontstond toen landschapsbeheer Zuid-Holland zich ophief. Dat gebeurde nadat de vaste provinciale subsidie wegviel en het leidde tot een grote dip in de inzet van vrijwilligers. Ik heb diep respect voor het werk van de Groene Motor, maar de provincie had dit beter moeten doen.

Het meest zorgwekkend vind ik dat zowel het Erfgoedhuis als de Groene Motor geen zekerheid hebben over hun subsidie over een of twee jaar. Zuid-Holland bracht het onderhoud van wegen voor de komende decennia keurig op orde. Instandhouding van onze sociale infrastructuur wordt minder belangrijk gevonden dan het behoud van onze wegen. Dat moet anders. De PvdA wil dat de vrijwilliger de steun krijgt die hij verdient. De komende campagneweek geven wij extra aandacht aan het behoud en de versterking van het groen en de recreatie in Zuid-Holland.