17 maart 2015

Stem 18 maart PvdA, juist nu!

Beste partijgenoten en belangstellenden,

Morgen gaat ongeveer de helft van de kiesgerechtigden naar de stembus. Waarom moet u daarbij zijn?

Een sterke PvdA in de Eerste Kamer
De verkiezingsstrijd gaat vooral over het regeringsbeleid. Ik vind dat niet vreemd. De verkiezingsuitslag bepaalt immers de samenstelling van de Eerste Kamer en die samenstelling heeft grote gevolgen het leven van iedereen.

Wij komen uit een zware crisis die enorm hard is aangekomen. Het was extra moeilijk om de weg omhoog te vinden, omdat noodzakelijke hervormingen veel te lang waren uitgesteld. De kosten van de zorg liepen door de vergrijzing zo hoog op dat de betaalbaarheid in gevaar kwam. Zorg werd bovendien steeds vaker verleend met de stopwatch in de hand. De menselijke maat was verdwenen. De woningmarkt was al jaren ontwricht en op de arbeidsmarkt werd de kloof tussen mensen met en zonder vaste baan steeds groter. De PvdA nam de verantwoordelijkheid om een uitweg uit de crisis te vinden en de verzorgingsstaat houdbaar te maken. De pijn die daarvoor geleden moest worden is groot, maar werd niet eenzijdig afgewenteld op mensen met een laag inkomen zoals het kabinet Rutte I wel deed.

Gelukkig klimmen we inmiddels langzaam uit het dal. Sinds afgelopen zomer kwamen er vijftig duizend nieuwe banen bij en ouderen met een klein pensioen gaan er dit jaar tussen de twee- en vijfhonderd euro netto op vooruit. Maar we zijn er nog lang niet. De arbeidsmarkt biedt nog lang niet iedereen een eerlijke baan en de gewenste verandering van de zorg is nog maar net begonnen.

Het is dus van groot belang dat de PvdA genoeg steun krijgt om de klus af te maken en Nederland sterker en socialer te maken. Nu het beter gaat willen alle partijen de economie stimuleren door de belastingen te verlagen. Ik moet er niet aan denken dat de verdeling niet door Jeroen Dijsselbloem wordt gedaan maar door een rechtse minister van Financiën. De lerares, de loodgieter en de bijstandsmoeder zullen er dan bekaaid vanaf komen.

Een sterke PvdA in de provincie
De provinciale politiek spreekt mensen minder aan dan de nationale politiek. Toch zijn de verschillen in de kern dezelfde. De huidige coalitie (VVD-CDA-D66-SP) heeft de afgelopen jaren vooral rechts beleid gevoerd. Er werd geld uitgegeven aan asfalt en verder vooral gekort. Op groen, openbaar vervoer, jeugdzorg, cultuur en sport werd enorm bezuinigd. Ondanks de snel toenemende werkloosheid werd door Zuid-Holland elk jaar 35 miljoen euro op de bank gezet. Dat moet anders. De PvdA blijft vechten om het beschikbare geld te investeren. In meer innovatieve bedrijven, in versnelde aanleg van natuur en in beter openbaar vervoer.

De PvdA wil ook het fietsparkeerprobleem bij stations binnen vier jaar oplossen. In Zuid-Holland gaat meer dan 40% met de fiets naar het station. Daar aangekomen is men minuten bezig om de fiets te stallen. Er is in de provincie een tekort van 48.000 stallingsplaatsen. De provincie heeft geld om fietsenstallingen te betalen en kan gemeenten helpen om ze snel te bouwen. Dat is goed voor de bereikbaarheid en goed voor de economie.

De PvdA wil daarnaast ook in Zuid-Holland zorgen voor eerlijk werk. Dat begint door zelf het goede voorbeeld te geven en meer arbeidsgehandicapten een baan te geven dan is afgesproken. En door schoonmakers, kantinepersoneel en portiers in vaste dienst te nemen.

Bedrijven waarmee de provincie contracten sluit moeten ook voldoende arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het gaat dan bij voorbeeld om de grote contracten voor het openbaar vervoer en aanleg en onderhoud van wegen en waterwegen. Buitenlandse (onder)aannemers moeten streng worden gecontroleerd op contracten die de Nederlandse CAO ontduiken. Misstanden zoals bij de aanleg van de A4 mogen nooit meer voorkomen. Alleen zo zorgen we dat Europese aanbesteding leidt tot concurrentie op prijs en niet op slechte arbeidsvoorwaarden.

Morgen kunt u gaan stemmen. Voor de Provincie, de Waterschappen en indirect ook voor de Eerste Kamer. 1 x lopen, 2 x stemmen, 3 x invloed. Om te zorgen voor een sterker en socialer Nederland en Zuid-Holland is een sterke PvdA nodig. Juist nu! Lijsttrekker Ron Hillebrand vertelt waarom u daarbij moet zijn.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Lijsttrekker PvdA Zuid-Holland