1 april 2015

Sociaal ondernemen werkt maar moet beter lonen

Eind maart bezocht een delegatie van het Netwerk Economie PvdA onder leiding van scheidend Statenlid Fabian Lionaar ondernemers die mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. De PvdA-delegatie wilde graag zelf zien en voelen hoe deze ondernemers dit in de praktijk brengen. Bij winkelcentrum Mariahoeve in Den Haag bekeek de delegatie een project van HaboGww en kon zij met medewerkers die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt hadden praten over hun werk, verleden en toekomst.

De PvdA wil dat overheden de economie actief stimuleren door samen te werken met ondernemers en dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Aannemer HaboGww en Hoverniersbedrijf Van der Spek doen dat met verve en laten daarmee zien dat deze gecombineerde aanpak in Den Haag en Zoetermeer werkt. Zij verwachten daarbij dat de overheid hen ook een eerlijke kans biedt bij aanbestedingen. “Wie wil werken krijgt bij ons een kans en hoort er gewoon bij. En dan zie je dat het prima werknemers oplevert. Er is wel een maar: als wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen kunnen blijven bieden, dan zou de overheid ons daarbij zeer helpen als zij ons bij aanbesteding ook een eerlijke kans biedt en niet altijd kiest voor de aanbieder met de laagste prijs ” aldus directeur Baptiste van het in 1921 door Willem Drees opgerichte bedrijf.

Directeur van der Spek van Hoveniersbedrijf van der Spek beaamde dit. Beide ondernemers pleiten voor een door overheid en ondernemers samen vastgesteld puntensysteem voor aanbesteding, waarin ook pluspunten kunnen worden toegekend aan lokale ondernemers om de lokale economie te stimuleren en aan ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen als het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn overheden volgens hen niet altijd voldoende deskundig om een bestek te kunnen beoordelen, zeker om loze beloften te doorzien. Dit is niet eerlijk naar ondernemers die wel hun verantwoordelijkheid nemen en het is een last voor de maatschappij, zeker wanneer zo´n ondernemer failliet gaat. De PvdA-delegatie concludeerde dat PvdA politici scherpe vragen zullen moeten stellen over dit onderwerp. Daartoe zal het Netwerk Economie dit vraagstuk uitwerken. Wordt vervolgd dus.

Anja van Zandvoort