Schone Lucht Akkoord; stap in de goede richting

Door Willem Minderhout op 31 oktober 2019

De problemen rondom de stikstof, de vervuilde grond door PFAS en de vervuiling van ons water komen natuurlijk niet zo uit de lucht vallen. We wonen met steeds meer mensen op een klein stukje aarde en we consumeren, reizen en bouwen steeds meer. Dus erg verrassend is het niet dat er ook steeds meer inspanning nodig is om ons milieu te beschermen en daar is voortdurende aandacht voor nodig. Inzet en middelen ook voor innovatieve oplossingen en kennisontwikkeling horen daarbij.

Ik heb 24 september schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. Daarin worden maatregelen voorgesteld om zowel op de korte termijn als op de langere termijn de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Zodat we in de toekomst niet iedere keer totaal verrast worden door normoverschrijdingen en uitspraken van rechters, maar daadwerkelijk  onze leefomgeving en natuur gezond en schoon houden. Dat is uiteindelijk het meest kosteneffectief.

Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland onderschrijven de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord en hebben met onderstaande antwoorden gereageerd.

Zeker zijn van gezonde lucht en leefomgeving: De PvdA blijft zich inspannen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout