Ruim baan voor de fiets!

Door Anne Koning op 24 mei 2018

Recent bleek dat in 2017 voor het eerst van de verkeersdoden er meer mensen op de fiets zaten dan in de auto. Naar aanleiding hiervan hebben Statenleden Anne Koning (PvdA) en Paul Breitbarth (D66) schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Inzet? Extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur.

Zowel de PvdA als D66 in Zuid-Holland pleiten al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij. “Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Breitbarth. “Wij willen dat de provincie er alles aan doet dat fietsers veilig van a naar b kunnen. Bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen, bestaande fietspaden te verbreden en paaltjes weg te halen. Koning vult aan: “Daarnaast pleiten wij voor verkeerseductatie gericht op e-bikes. Dat is hard nodig. Wij zijn blij dat het proviciebestuur heeft toegezegd hiervoor een subsidiebedrag van € 600.000 vrij te maken en dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid een educatieprogramma aan het ontwikkelen is. E-bikes zijn – zeker voor forensen – immers een uitstekend alternatief voor de auto.”

Beide partijen zijn een groot pleitbezorger van snelfietsroutes, om forensen en scholieren op de fiets te krijgen. In het Uitvoeringsprogramma Fiets staan al een flink aantal routes, bijvoorbeeld tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Aan de benodigde cofinanaciering vanuit het Rijk wordt intussen hard gewerkt. Deze zomer stuurt het kabinet een brief aan de Tweede Kamer waarin de criteria voor cofinanciering duidelijk worden. Zuid-Holland heeft in elk geval €8 miljoen klaarliggen, zodat snel gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning