Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

27 maart 2019

Een week na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd om afscheid te nemen van een aantal Statenleden. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Ron Hillebrand een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor zijn jarenlange werk als raadslid in Leiden en zijn 12-jarige Statenlidmaatschap: hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is een bijzonder plechtige gelegenheid: uit handen van de Commissaris van de Koning ontvangt Ron Hillebrand een koninklijke onderscheiding: het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Ron Hillebrand te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn tijd als wethouder en raadslid in Leiden en zijn 12 jaar in Provinciale Staten van Zuid-Holland. De afgelopen Statenperiode nam Ron onder andere zitting in de commissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen en was hij fractievoorzitter voor de PvdA.

Commissaris van de Koning Jaap Smit prijsde Ron onder andere voor zijn succesvolle inzet voor de verlaging van de OV-tarieven, zijn inzet voor inspraak van inwoners voor de kust en het behouden van de rust aan de kust en Rons kritische blik op de verbouwing van het Provinciehuis. Volgens Jaap Smit deed Ron dit op een meegaande, complimenteuze, maar soms ook vileine manier. Ook benoemt hij de ludieke actie die Ron uitvoerde om aandacht te vragen voor de grote reserves, door afgelopen Najaarsnota de Grote Oppotwisseltrofee uit te reiken aan gedeputeerde Baljeu.

We wensen Ron veel succes toe in zijn verdere carrière en met zijn werk als algemeen secretaris van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.