22 februari 2016

PvdA Zuid-Holland wil betere bescherming unieke polderlandschap Groene Hart

De PvdA Zuid-Holland maakt zich zorgen over de verrommeling van het unieke polderlandschap in het Groene Hart. Aanleiding is een onderzoek van een team studenten van de Groene Hart Academie naar de status van 60 polders in het Groene Hart die vier jaar geleden door Stichting Groene Hart als bedreigd zijn aangemerkt. Van de 60 ‘bedreigde polders’ zijn er inmiddels 28 bebouwd of aangetast en 23 worden bedreigd met bebouwing. PvdA woordvoerder Anne Koning: ‘Het Groene Hart is een oase van rust in onze drukbevolkte provincie en heeft onze bescherming hard nodig. Het huidige provinciale beleid voorziet kennelijk niet in die bescherming, nu blijkt dat gemeenten de regels voor nieuwe bebouwing niet strict volgen. Wij vinden dit zeer zorgelijk en willen weten wat Zuid-Holland gaat doen om de verrommeling Van het Groene Hart te voorkomen’.

Volgens het onderzoek hanteren de provincies de Ladder van de Duurzame Verstedelijking onvoldoende. Deze ‘ladder’ houdt in dat eerst moet worden onderzocht of bebouwing binnenstedelijk mogelijk is, alvorens wordt toegestaan in de polders te gaan bouwen. Omdat in Zuid-Holland ook veel ruimte wordt toegestaan voor de zogenaamde bovenregionale behoefte, krijgen projectontwikkelaars de vrije hand en ontstaat aan de rand van bijvoorbeeld de plassengebieden bij Nieuwkoop een wildgroei aan woningen.

Uit het onderzoek van de Groene Hart Academie blijkt ook dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hun beleid ten aanzien van het Groene Hart nauwelijks op elkaar afstemmen. Ook in 2013 constateerde de Randstedelijke Rekenkamer al dat de provincies compleet verschillend denken over de toekomst van het gebied. De PvdA begrijpt niet dat drie jaar na het verschijnen van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer de samenwerking tussen de drie provincie nog steeds op los zand drijft en wil weten hoe Zuid-Holland nieuw elan in de samenwerking gaat blazen zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het unieke polderlandschap dat de Randstad rijk is.