PvdA Zuid-Holland succesvol tijdens begrotingsdebat 2018

8 november 2017

Het is de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland gelukt om een hele mooie winst te behalen tijdens het begrotingsdebat 2018. De grootste winst is behaald op de verlaging van de bus- en tramkaartjes voor 2018 én 2019. Alle behaalde resultaten betekenen dat de inwoners van Zuid-Holland in 2018 (en daarna) nog meer profijt hebben van wonen in onze provincie.

Fractievoorzitter Ron Hillebrand benadrukte in de begrotingsvergadering de noodzaak van de bereikbaarheid in onze provincie. De PvdA pleitte daarbij voor filebestrijding door meer mensen het OV en de fiets te laten nemen in plaats van geld uit te geven aan asfalt.

7 miljoen voor het verlagen van de OV-tarieven
Een PvdA-amendement om 2x 3,5 miljoen euro vrij te maken voor het OV is vandaag unaniem aangenomen. Om meer mensen met de bus en tram in Zuid-Holland te laten reizen wil de PvdA al 3 jaar de tarieven voor het OV bevriezen op het prijspeil van 2015, maar kreeg daarvoor steeds geen meerderheid in de Provinciale Staten. De PvdA is dan ook heel blij dat er nu 7 miljoen vrijkomt om de kaartjes voor bus en tram goedkoper te maken in 2018 en 2019. “Veel mensen reizen dagelijks met het openbaar vervoer naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat zij voor een betaalbare prijs kunnen reizen”, aldus Hillebrand.

8 miljoen voor investeringen in de fietsinfrastructuur
Samen met D66 diende de PvdA een amendement in voor de verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland voor een bedrag van 2 keer 4 miljoen euro. Ook dit voorstel werd aangenomen. Hillebrand: “Want reizen met het OV betekent ook dat je daar moet kunnen komen en dus dat je ook je fiets moet kunnen stallen.”

1 miljoen voor ruiterpaden
Wat betreft energie- en natuurbeleid vindt de PvdA het jammer dat we wél met goede projecten bezig zijn, maar het er wéér op lijkt dat de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn niet worden uitgegeven. De achterstand op deze projecten baart ons zorgen. Samen met de VVD diende de PvdA dan ook een motie in die extra aandacht en budget vraagt voor ruiterpaden. “Door extra ruiterpaden aan te leggen worden fietsers, voetgangers en ruiters in recreatiegebieden gescheiden, wat voor alle doelgroepen een verbetering is en ervoor zorgt dat iedereen beter van onze mooie natuur kan genieten”, aldus Statenlid Anne Koning.

Betere verbinding met het MBO
In het kader van de moderne economie vindt de PvdA dat het mbo nauwer bij de plannen van de Provincie moet worden ingevlochten. Statenlid Metin Çelik: “Het middelbaar beroepsonderwijs de motor is van de lokale en regionale economie, de kenniseconomie en de toekomst van Nederland. De PvdA ziet kansen liggen voor de Provincie om het onderwijsaanbod van het mbo veel nadrukkelijker aan te laten sluiten op de thema’s van de Provincie zoals mobiliteit, innovatie, groen en verduurzaming”.
Een PvdA-motie om het mbo actiever te betrekken bij zaken die spelen bij de Provincie (zoals procedures, onderzoeken, quick scans etc.) en om de samenwerking tussen bedrijfsleven en ROC ’s verder te bevorderen werd aangenomen.