15 november 2015

PvdA Zuid-Holland: Afschaffen kwijtscheldingsregeling Delfland desastreus

De PvdA Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Door de afschaffing moeten mensen die op of rond het sociaal minimum zitten, jaarlijks ongeveer 300 euro extra betalen. PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Terwijl in de rijksbegroting alles op alles wordt gezet om iedereen te laten mee profiteren van het economische herstel, gaan er in Zuid-Holland vele gezinnen en alleenstaanden met één pennenstreek honderden euro’s op achteruit. Wij vinden dit onverantwoord en willen dat de provincie alles op alles zet om deze desastreuse plannen van tafel te krijgen.’

Ook de gemeenten van Delfland hebben het Hoogheemraadschap gewezen op de uiterst nadelige sociale consequenties van het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling. Gemeenten zullen de gevolgen natuurlijk ook rechtstreeks ondervinden en vrezen dat mensen met een laag inkomen, die nu al nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, in financiële problemen komen als zij moeten gaan betalen voor afvalzuivering.

Als het aan het Hoogheemraadschap ligt, wordt de kwijtschelding van de Afvalwaterzuiveringsheffing in twee stappen opgeheven. Volgend jaar krijgen mensen met een laag inkomen nog de helft van hun huidige vrijstelling. In 2017 wil Delfland de kwijtschelding helemaal afschaffen.