PvdA ZH zoekt 4 algemeen bestuursleden

2 mei 2019

Na de zomer, op zaterdag 14 september, houdt de PvdA Zuid-Holland bestuursverkiezingen. Een deel van het bestuur is herkiesbaar, maar vanwege terugtreden van enkele bestuursleden, bv. de penningmeester en de vice-voorzitter wordt ook naar nieuwe bestuursleden gezocht. In totaal gaat het om vier nieuwe bestuursleden, want het bestuur wil graag in de komende periode ook extra handen aan de ploeg nu onze partij zich weer van de grote dip lijkt te herstellen. Voor het penningmeesterschap is een kandidaat vanuit het bestuur beschikbaar. Een kleine selectiecommissie gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken.  Het bestuur wil deze commissie nog graag voor de zomer installeren en streeft ernaar dat de commissie haar gesprekken voor half juli kan voeren om daarna met een voorstel te komen. De kleine selectiecommissie die door de PvdA ZH is ingesteld zal criteria hanteren zoals verwantschap met het sociaaldemocratisch gedachtegoed, betrokkenheid bij een partij die een moeilijke tijd doormaakt, diversiteit en regionale spreiding.

De bestuursleden houden zich bezig met afdelingscontacten, met opleidingen, conflictbemiddeling, de organisatie van debatten en de ledenvergaderingen, communicatie en campagnes, etc. Daarnaast gaat het om contacten met de landelijke PvdA, de begeleiding van onze fracties in de waterschappen en de Provinciale Staten, het maken van een werkplan voor het komende jaar en een permanente campagne in samenwerking met de afdelingen, die de PvdA mede weer terug moet brengen in de belangstelling van de mensen.

Het Algemeen Bestuur vergadert eens in de vier weken maar daar komen natuurlijk dagdelen (gemiddeld één dagdeel per week) bij voor de uitvoering van de bestuurstaken, dat kan per lid verschillen.

Belangstellenden kunnen zich tot 25 juni 2019 melden met een motivatiebrief en/of filmpje en cv via solliciteren@pvdazh.nl. Bij dit adres kan men ook terecht voor meer informatie.