19 april 2017

PvdA wil verbod lozing GenX oppervlaktewater

De PvdA wil dat chemiebedrijf Chemours stopt met het lozen van de stof  GenX in het oppervlaktewater. Aanleiding is een brief aan Gedeputeerde Staten van de voltallige gemeenteraad van Dordrecht waarin de raad haar zorgen uitspreekt over de situatie rond de fabriek Chemours. PvdA woordvoerder Willem Minderhout: ‘Wij begrijpen dat de gemeenteraad van Dordrecht de volksgezondheid van haar inwoners centraal stelt. Bewoners moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het drinkwater. Met de vondst van GenX wordt dat vertrouwen nu zo ernstig op de proef gesteld, dat een verbod op de lozing van GenX zeer te rechtvaardigen is.’

Vorige week werd duidelijk dat de provincie, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Oasen grote zorgen hebben over de kwaliteit van het drinkwater in delen van Zuid-Holland. Daarin zit GenX. Hoewel de gevonden  concentratie GenX volgens Oasen zo laag is dat er nu geen gevaar is voor de volksgezondheid, is er nog veel onduidelijk. Het RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) stelt dat er nog veel niet bekend is over de eigenschappen van de GenX en de effecten op de volksgezondheid’.

Lees hier de Schriftelijke Vragen: 17-04-19-Lozingsstop GenX Chemours