20 april 2016

PvdA wil reclames in open landschap aan banden leggen

Het open landschap in onze provincie is waardevol, maar schaars en dient daarom gekoesterd te worden. Steeds vaker duiken echter grote reclame-uitingen in allerlei vormen op langs de snel- en provinciale wegen in onze provincie. De PvdA vindt dat deze reclamevervuiling het open landschap aantast en in voorkomende gevallen tot lichthinder leidt. Bovendien leiden reclames de aandacht van weggebruikers af en brengen daarmee dus de verkeersveiligheid in gevaar.

In het debat hierover in Provinciale Staten heeft gedeputeerde Bom toegezegd het thema reclamevervuiling te bespreken aan de Groene Hart tafel. Woordvoeder Naomie Matil: ‘Wij zijn blij dat de gedeputeerde met ons deelt dat het open landschap bescherming verdient en reclamevervuiling aan banden wil leggen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de bespreking.’

Heeft u foto’s van reclame-uitingen die het open landschap vervuilen, dan kunt u die naar ons mailen (nko.matil@statenzh.nl) of op onze facebook pagina https://www.facebook.com/#!/pvdazh plaatsen.