5 maart 2015

PvdA wil 5 miljoen voor sport in Zuid-Holland

De PvdA wil dat de provincie Zuid-Holland sporten en bewegen stimuleert. Dat maakte Ron Hillebrand, lijsttrekker van de PvdA bekend bij de start van de campagne voor de verkiezingen van 18 maart. De PvdA wil voor de komende vier jaar een budget van vijf miljoen uittrekken om de inwoners van de provincie te stimuleren om meer te sporten en bewegen. Dat is goed voor de gezondheid en goed voor de economie, aldus Ron Hillebrand.

Sinds 2011 geeft de provincie Zuid-Holland in tegenstelling tot de meeste andere provincies geen geld meer uit aan sport. De coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en SP vond sportstimulering een taak van de gemeenten. Ron Hillebrand noemt dat onverstandig. “Natuurlijk zijn gemeenten in de eerste plaats verantwoordelijk om sportverenigingen te subsidiëren, maar er blijven kansen liggen als je niet over de grenzen van gemeenten durft te denken”.

De PvdA vindt dat er veel meer gedaan kan worden om verschillende sportactiviteiten in de recreatiegebieden rond de steden te bevorderen. De partij wil een plan voor wandel-, fiets-, kano- en skeelerroutes in deze gebieden. Door dit recreatienetwerk actief te promoten ontstaat ruimte voor nieuwe op recreatie gerichte bedrijvigheid. Bovendien wordt ook het vestigingsklimaat voor reguliere bedrijven bevordert.

De PvdA signaleert dat het sportverenigingen in de kleinere gemeenten in het landelijkgebied het steeds moeilijker hebben. Veel jongeren trekken weg en hoewel er vaak nog genoeg vrijwilligers zijn om verenigingen draaiend te houden wordt het dan toch steeds moeilijker om de vereniging gezond te houden. De PvdA pleit er daarom voor dat de provincie het initiatief neemt voor provinciaal sportplan waarin per regio afspraken worden gemaakt over een goede spreiding van verenigingen en sportaccommodaties. Ook moeten afspraken worden gemaakt over het vervoer van de jeugd. Op die manier moet elke jongere in de provincie in staat blijven om te sporten.

De PvdA wil daarnaast stimuleringspremies geven aan initiatieven in de samenleving die mensen prikkelen om meer te bewegen of overwicht bij jongeren tegengaan. Hetzelfde geldt voor vernieuwende initiatieven die gericht zijn op jongeren die gezien hun achtergrond minder geneigd zijn te bewegen of te sporten. De provincie moet die initiatieven vervolgens onder de aandacht brengen van andere gemeenten zodat zij die kunnen overnemen. Ron Hillebrand: “sinds de provincie niet meer doet aan kennisontwikkeling moet elke gemeente zelf het wiel uitvinden. Met een kleine provinciale inspanning kunnen we samen veel meer resultaat bereiken.”