18 februari 2015

PvdA scoort groen tot zeer groen in Groene Kieskompas

Het Groene Kieskompas 2015 van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland staat online. Daarin worden de milieu standpunten van de partijen die deelnemen aan de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart aanstaande getoetst aan een aantal ‘groene’ stellingen die gaan over uiteenlopende thema’s als soortenrijkdom, versterking van het landschap, waterkwaliteit, recreatiegroen, ruimte, duurzame landbouw en klimaatbeleid.

De PvdA Zuid Holland scoort groen tot zeer groen op de schaal van het Groene Kieskompas. Daar zijn we best trots op. Het is een erkenning van onze inzet. De PvdA wil immers ook de partij van groen en duurzaam zijn. Lijsttrekker Ron Hillebrand: “Onze inzet voor het milieu wordt beloond. Nu nog vertalen naar de praktijk.”

http://www.groenekieskompas.nl/scores/