29 september 2015

PvdA: Provinciale steun voor Groen doet Goed ook na 2015

De PvdA vindt het belangrijk dat alle kinderen in Zuid-Holland al op jonge leeftijd kennis maken met natuur. De partij wil daarom dat initiatieven als ‘Groen doet Goed’ook in de toekomst kunnen rekenen op provinciale steun. PvdA woordvoerder Anne Koning: ‘Veel kinderen in onze provincie wonen in de stad en komen niet vanzelfsprekend in aanraking met natuur. Het project Groen doet Goed zorgt ervoor dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar de natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven. Dat is goed voor hun gezondheid, maar ook goed voor het behoud van de natuur voor de toekomst. Wij willen daarom dat de provincie ook na 2015 blijft investeren in projecten als ‘Groen doet Goed’.’

Het project ‘Groen doet Goed’ is een samenwerkingsverband tussen tien Zuid-Hollandse gemeenten en alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland. Het initiatief hiervoor in genomen door IVN Zuid-Holland. Uit de evaluatie van het project, uitgevoerd door Tympaan, blijkt dat ‘Groen doet Goed’ zeer succesvol is: ‘Groen doet goed draagt bij aan waardering voor de activiteit in de natuur (gemiddeld een 8,1) en het gebied waar de activiteit plaatsvindt (gemiddeld een 8,2). Ruim driekwart van de kinderen wil nog wel eens terug naar de plek waar de activiteit plaatsvond. Ongeveer 85% van de kinderen zou ook nog wel eens naar een andere plek in de natuur willen. Bijna 80% van de kinderen zou actief iets willen doen voor de natuur en 85% van de kinderen wil vertellen over wat ze in de activiteit beleefd hebben, het liefst aan hun ouders/verzorgers. Hieruit blijkt dat kinderen zich door deelname aan activiteiten betrokken voelt bij de natuur.’

http://www.tympaan.nl/sites/default/files/0727%20tussenrapportage%20monitoring%20%26%20evaluatie%20Groen%20doet%20goed%20l88_0.pdf