4 maart 2015

PvdA op watertour door Zuid-Holland

Afgelopen maandag maakte de PvdA Zuid-Holland en kandidaten voor de Zuid-Hollandse waterschappen een tour langs enkele belangrijke waterprojecten in de provincie. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi ging mee op deze watertour door de provincie. De kandidaten voor de waterschappen lieten haar het belang van goed waterbeheer zien en de rol die de PvdA in de waterschappen daarbij speelt.

De toch startte bij de Haagse Hofvijver. De Haagse Hofvijver is waarschijnlijk het meest bekende water van Delfland. Er zijn echter grote kunstgrepen nodig om deze vijver aantrekkelijk te maken: zo wordt de vijver gevuld met duinwater, omdat het water uit de Haagse Beek of andere grachten niet schoon genoeg is. PvdA wil dat deze verspilling niet meer nodig is, en dat iedereen volop kan genieten van het stedelijk water. Water in de stad in belangrijk voor het leefklimaat. Het vermindert hittestress in de zomer, zorgt voor waterberging bij flinke regenval, en het is meestal ook gewoon mooi. Het heeft meerwaarde voor de stad, en is onderdeel van stedebouw. Een Nederlandse stad zonder water mist iets!

Om schoon water in Den Haag mogelijk te maken, zijn niet veel investeringen nodig. Het gaat vooral om effectieve controle en een mentaliteitsverandering in ons gebied: niet alles door de vingers zien, geen pijpjes overal de sloot in, snelle controle op lozingen met mobiele apparatuur, en met zijn allen de schouders eronder. Ook in het Westland en Oostland woon je in je eigen vuile water! De aanpak in de Dorpspolder laat zien dat het kan. Water is van iedereen! Zo maakt de PvdA werk van water.

Na een bezoek aan boezemgemaal Koning Willem-Alexander in Katwijk, die voor droge voeten zorgt in het waterschap Rijnland, vervolgde de tour richting waterberging Eendragtspolder en wateropvang Benthemplein in het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het bezoek stond in het teken van vier belangrijke thema’s in het waterbeheer: droge voeten, samenwerking, werk met werk maken en water voor sport, recreatie en natuur. De Eendragtspolder is een bijzonder gebied vanwege de unieke combinatie van waterberging, natuur en recreatie en de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan. De Eendragtspolder zorgt ervoor dat mensen in Rotterdam droge voeten houden, want er kan 4 miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen. Daardoor wordt voorkomen dat de Rotte in Rotterdam overstroomt. Het Benthemplein is het eerste grootschalige waterplein ter wereld, dat samen met omwonenden en studenten van Zadkine ontstaan is. Bij zware regenval kan het waterplein 1.700 kubieke meter water opslaan, ruim anderhalf miljoen liter. Dat is belangrijk voor een stad als Rotterdam.

Het bezoek staat in het teken van vier belangrijke thema’s in het waterbeheer: droge voeten, samenwerking, werk met werk maken en water voor sport, recreatie en natuur.Voor de PvdA-fractie in het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard waren dit de afgelopen jaren speerpuntenvan het beleid. En dat zal zo blijven. De fractie van de PvdA in het Hoogheemraadschap van Schieland wil dat waterprojecten niet alleen technische oplossingen bieden, maar ook extra mogelijkheden creëren voor sport, recreatie en natuur. Die extra mogelijkheden kunnen we realiseren doorwerk met werk te maken.

De tour eindigde in het Waterschap Hollandse Delta, met een bezoek aan de Voorstraat in Dordrecht. De Voorstraat loopt van de rivier Oude Maas tot de rivier Beneden Merwede. Het is een bijzondere winkelstraat in Dordrecht. Niet alleen is de straat ruim 1200 meter lang, en daarmee de langste winkelstraat van Nederland, maar de straat is ook een waterkerende dijk en staat te boek als de laagste zeedijk in Nederland. In de loop der jaren is de dijk slechts mondjesmaat verhoogd. In 1916 steeg het waterpeil tot 3,43 meter boven NAP en stroomde het water over de Voorstraat de binnenstad in. Hierna is besloten om over de gehele lengte van de Voorstraat vloedschotten aan te brengen wanneer hoogwater dreigt. Jaarlijks inspecteren medewerkers van Stadswerken Dordrecht in opdracht en aanwezigheid van waterschap Hollandse Delta dit vloedschottensysteem. Op de laatste woensdag in september plaatsen de medewerkers de schotten en kijken ze of de gevels met bijbehorende bevestigingsmiddelen nog goed functioneren.

Tijdens de wandeling over de Voorstraat kreeg Lutz Jacobi uitleg over deze vloedschotten en de coupures en bezocht zij enige aansprekende punten op de dijk.