20 oktober 2015

PvdA onder indruk innovatiekracht glastuinbouwsector

Afgelopen vrijdag 9 oktober is Statenlid Naomie Matil samen met onder andere Europarlementariër Paul Tang, Kamerlid Marit Maij, Wethouder El Mokaddem en een aantal lokale vertegenwoordigers van de PvdA op werkbezoek geweest naar het Westland. Ze bezochten glastuinbouwbedrijf Koppert Cress en spraken met elkaar over duurzaamheid, de arbeidsmarkt en de manier waarop de gemeente Westland de ingezette innovatie en verduurzaming van het totale glastuinbouwcluster oppakt. De PvdA-leden waren onder de indruk van de wijze waarop Koppert Cress duurzaam onderneemt op zowel economisch als sociaal gebied. Ook de samenwerking met het Easmus MC om meer aandacht voor gezonde en vooral verse voeding, sprak tot de verbeelding. Naomie Matil: ‘Het is duidelijk dat Koppert Cress voorloper is op het gebied van duurzaamheid, biologisch telen en veilig en voedzaam voedsel. En al hun plannen en investeringen wijzen erop dat ze dat ook in de toekomst willen blijven. Dat ze daarnaast ook mensen met een afstand tot arbeidsmarkt aan het werk helpen, is helemaal super’.

Eerlijk Werk

Na de rondleiding was er een constructieve dialoog met bestuurders en ondernemers. Gesproken werd over de ervaringen van de tuinders met bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid, schijnconstructies, de lage lonen voor Poolse werknemers en hun mogelijkheden om in de samenleving te integreren. Arne van Aalst, directeur van Telersvereniging Prominent stelt Poolse uitzendkrachten op één lijn met de vaste medewerkers en is van mening dat Poolse medewerkers ook een baken kunnen zijn voor nieuwe medewerkers uit Polen. De aanwezigen erkennen dat dit niet bij alle bedrijven het geval is.

Biologisch keurmerk

Karel de Bruijn, van de Van der Knaap Groep, praatte de PvdA-delegatie bij over de lastige positie van de tuinbouw als het gaat om het biologisch keurmerk. De ‘bottleneck’ lijkt de uitwerking van de Engelse term ‘hydroponic culture’. Daardoor kunnen op de Europese en dus Nederlandse markt buitenlandse producten als ‘organic’ worden aangeboden, terwijl ze een vergelijkbaar productieproces kennen als Nederlandse producten die het keurmerk ‘organic’ niet mogen dragen. Paul Tang neemt deze informatie mee naar Brussel waar deze week in het Europees Parlement een belangrijke stemming zal plaatsvinden over biologische landbouw.

Topsector

De glastuinbouwsector is een van negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld voedsel, energie en water worden steeds belangrijker. Naomie Matil: ‘Het is duidelijk dat de Westlandse glastuinbouw hier een belangrijke bijdrage aan levert en dat die koploperspositie van de glastuinbouwsector verder moet worden versterkt. Het is goed dat dat nu binnen de PvdA breed wordt gedragen’.