10 maart 2015

PvdA kiest voor sterke, duurzame en innovatieve tuinbouw

Glastuinbouw is van groot belang voor Lansingerland en is een onmisbaar deel van onze Nederlandse economie. Innovatie en verdere verduurzaming bieden deze sector een gezonde toekomst. De PvdA wil een verdere verduurzaming van de glastuinbouwsector stimuleren. Dat is nodig voor het milieu, maar is ook goed voor de concurrentiepositie van de sector.

Dit is de conclusie van het werkbezoek dat een breed samengestelde delegatie van de PvdA aan het glastuinbouwgebied van Lansingerland bracht. Het bezoek vond maandag, 9 maart jl. plaats op uitnodiging van de PvdA Lansingerland en stond in het teken van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart. Bezocht werden rozenkweker Meewisse Roses en GreenQ.

Het tuinbouwgebied van Lansingerland is toonaangevend in Europa met vooraanstaande bedrijven die aan de top van de wereld meedraaien. De PvdA vindt het van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld om die koploperspositie te verstevigen. Dat is nodig voor de tuinbouw, maar ook voor Lansingerland als vestigingsplaats voor bedrijven. De tuinbouw en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid zorgen voor eenderde van de Lansingerlandse werkgelegenheid

Energie, water, werkgelegenheid en duurzaamheid waren de hoofdthema’s van het bezoek. De PvdA-ers hebben zich uitvoerig laten informeren over deze thema’s en hebben hierover uitvoerig met de praktijkmensen van gedachten kunnen wisselen.

Aad Meewisse vertelde met passie hoe hij zijn rozen teelt en wat er allemaal bij komt kijken om een topproduct te produceren.

Marc Grootscholte, die de delegatie rondleidde bij GreenQ, vertelde over de praktijkproeven op het gebied van o.m. waterzuivering en LED-verlichting. Ook gaf hij aan dat GreenQ wereldwijd telers adviseert en met raad en daad terzijde staat om een optimale productie te realiseren. GreenQ speelt ook een belangrijke rol bij het praktijkonderwijs.

Met Nico van Ruiten, voorzitter van LTO/Glaskracht, werd de nationale en internationale tuinbouwproblematiek besproken.

Samenstelling delegatie

De delegatie bestond o.m.uit de lijstrekker voor de Provinciale Staten, Ron Hillebrand; de lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Delfland, Leon Hombergen; de Lansingerlandse kandidaat voor het Hoogheemraadschap, Naushad Boedhoe en de Lansingerlandse kandidaat voor het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Anneke Heinecke.

Ook Astrid Oosenbrug, inwoner van Lansingerland en lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer nam deel aan het bezoek evenals Anne Koning, lid van de Eerste Kamer en Provinciale Staten.