11 november 2015

PvdA: ‘Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt’

Uittreden natuur- en recreatieschappen overhaast en onzorgvuldig

Op verzoek van de PvdA is afgelopen woensdag het uittreden van de provincie uit de recreatie- en natuurschappen in Provinciale Staten besproken. De PvdA vindt de voorgestelde uittredingstermijn veel te overhaast en onzorgvuldig. Ons voorstel was om samen met de betrokken gemeenten tot een duurzame uittreding te komen. Pas als helder is hoe in de toekomst het onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden wordt opgepakt, is een zorgvuldig besluit te nemen.

Helaas steunde een meerderheid van Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten. Woordvoerder Anne Koning: ‘Wij vinden dit zorgelijk. De PvdA is niet tegen nieuwe schoenen, maar gooi de oude niet weg voor je zicht hebt op de nieuwe. Daarvoor is het groen in onze dichtbevolkte provincie te kwestbaar en waardevol’.

Zuid-Holland kent tien natuur- en recreatiegebieden. Met geld van de gemeentes en provincie zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van meer dan 5000 hectare groen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de Rottemeren en Midden-Delfland. De PvdA had ter voorbereiding op het agendapunt overleg gevoerd met diverse partijgenoten. Uit deze gesprekken bleek dat de zorgen van de PvdA Zuid-Holland breed worden gedeeld. Namens de 23 betrokken gemeentes was opgeroepen het besluit van GS niet te steunen.

Foto: De Slikken van Flakkee (www.heerlijkbuiten.nl)