PvdA: Geld niet oppotten, maar uitgeven, teruggeven of weggeven