PvdA en ChristenUnie & SGP vragen reactie op Molenmanifest

Door Willem Minderhout op 8 mei 2019

De windmolen is, met de tulp, het symbool voor Nederland bij uitstek. Het is misschien een cliché, maar we zijn desalniettemin allemaal zeer aan de resterende windmolens gehecht. Het Zuid-Hollandse Molenplatform luidt echter in het ‘Molenmanifest 2019’ de noodklok over de staat van onderhoud van de Zuid-Hollandse molens. Ook sprak het platform zijn zorgen uit voor de ruimtelijke bescherming van windmolens in het licht van de enorme bouwopgave waar de provincie voor staat. © Foto: Willem Minderhout

Het platform heeft alle in de Staten vertegenwoordigde partijen benaderd met een dringende oproep om iets te doen aan de in hun ogen onvoldoende financiële ondersteuning voor de moleneigenaren in Zuid-Holland. Per molen zou er jaarlijks een financieel gat zijn in de orde van grootte van 7.400 euro.

Omdat er op korte termijn geen besluitvorming met betrekking tot deze problematiek te verwachten is heb ik namens de PvdA samen met Arjan Witte namens de ChristenUnie & SGP (CU&SGP) aan GS schriftelijke vragen gesteld, waarin we onder andere vragen om op korte termijn een reactie te geven op de aangedragen punten in het Molenmanifest. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt op die manier in staat gesteld nadere besluitvorming voortvarend te kunnen voorbereiden.

Daarnaast hebben we GS gevraagd of het de zorgen van het Molenplatform deelt over de bescherming van de vrije ruimte rond de molens, het zogenaamde molenbiotoop, door de grote druk van woningbouw en aanleg van infrastructuur.

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout