28 juni 2017

PvdA boekt resultaat: bus en tram worden goedkoper

De PvdA heeft vandaag tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 steun van alle fracties in Provinciale Staten gekregen om te onderzoeken hoe de tarieven in het openbaar vervoer in Zuid-Holland vanaf 2018 verlaagd kunnen worden. Fractievoorzitter Ron Hillebrand: Wij zijn heel blij met dit resultaat. Veel mensen reizen dagelijks met het openbaar vervoer naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat zij voor een betaalbare prijs kunnen reizen.’

De PvdA hamert er al twee jaar lang op dat het openbaar vervoer in onze provincie te duur is. Terwijl alle inkomsten en uitgaven van de provincie sinds 2015 op de nullijn zijn gezet en de automobilisten zelfs een forse lastenverlaging hebben gekregen, namen de tarieven in het openbaar vervoer alleen maar toe. Eerdere voorstellen van de PvdA om ook de OV-tarieven te verlagen, konden wel op steun rekenen van de voltallige oppositie. De coalitie van VVD, CDA, D66 en SP vond een tariefverlaging echter bij niet nodig.

De motie die de PvdA vandaag indiende, kreeg wel steun. In de motie wordt opgeroepen te onderzoeken hoe de prijs van een bus of tramrit verlaagd kan worden tot de prijzen die in 2015 werden gevraagd. De PvdA vertrouwt erop dat dit daadwerkelijk leidt tot tot een tariefverlaging voor 2018 en verder. Ron Hillebrand: ‘Alle provinciale tarieven met uitzondering van het OV, zijn sinds 2015 niet meer verhoogd. De unanieme aanvaarding van ons voorstel om te onderzoeken hoe het OV tarief verlaagd kan worden naar het niveau van 2015 laat zien dat er nu bereidheid is om die vergissing alsnog te herstellen’.