11 november 2015

PvdA blij: Provincie gaat onderzoek doen naar ‘jeugdloonvrij’ maken Zuid-Holland

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben de PvdA en SP voorgesteld om in navolging van Den Haag, Amsterdam en Zwolle te onderzoeken hoe ook de provincie Zuid-Holland ‘jeugdloonvrij’ kan worden gemaakt. In het voorstel verzoeken de partijen niet alleen om volwassen loon vanaf achttien jaar te betalen aan werknemers die bij de provincie in dienst zijn. Ook willen zij dat de provincie aan leveranciers waar de provincie diensten of producten van afneemt, als voorwaarde stelt dat zij 18-plussers geen jeugdloon, maar een regulier loon voor volwassenen betalen.

Op dit moment verdient een achttienjarige die afhankelijk is van het minimumjeugdloon bij een volledige werkweek een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt. Jongvolwassenen die het minimumjeugdloon verdienen hiermee dus nauwelijks een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Ook Young & United, een beweging van werkende jongeren, strijd voor een volwassen loon voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Hun strijd kan rekenen op steeds meer maatschappelijke steun.

Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Het siert de provincie dat zij hiermee aan de slag gaan. Niet alleen omdat dat goed is voor jongeren die direct of indirect voor de Provincie werken. Maar vooral ook omdat hiermee een krachtig signaal wordt afgegeven aan de landelijke politiek’.