PS steunt motie PvdA om de gebouwde omgeving rijp te maken voor warmte als alternatief voor aardgas