16 september 2016

Provinciale Staten scherpt plannen Buijtenland van Rhoon aan

Afgelopen woensdag is in Provinciale Staten het debat gevoerd over Buijtenland van Rhoon. Buijtenland van Rhoon is een gebied van 600 hectare dat wordt ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Dat besluit werd genomen toen werd gekozen om ten behoeve van economische groei de Tweede Maasvlakte aan te leggen. Deze dubbele doelstelling,  namelijk enerzijds investeren in economisch groei, anderzijds het leefklimaat verbeteren, is vastgelegd in de planologische kernbeslissing (PKB).

Omdat de PvdA in het voorstel van Gedeputeerde Staten onvoldoende waarborgen zal staan voor de natuur- en recreatiewaarde van het gebied, vroeg de partij de doelstellingen zoals verwoordt in het rapport Veerman als uitgangspunt te hanteren. Ook andere partijen deelden de zorgen van de PvdA. Verschillende amendementen en een motie volgden en ook kwamen er een aantal toezeggingen van de gedeputeerde.

PvdA woordvoerder Anne Koning: ‘Wij zijn blij dat ook de gedeputeerde de uitgangspunten van Veerman deelt als het gaat om hoe het gebied er uit kan gaan zien. Ook heeft PS verbeteringen aangebracht in de samenstelling van de gebiedscoöperatie. Wij denken dat met deze aanscherping, Buijtenland van Rhoon daadwerkelijk een verbetering van de leefbaarheid van de Rotterdamse regio gaat zijn, als het nu goed wordt uitgewerkt. Gelukkig wordt PS op de hoogte gehouden door GS, dus we blijven vinger aan de pols houden! ’.

Buijtenland van Rhoon maakt onderdeel uit van de Planologische Kernbeslissing Project Mainport Rotterdam. Om leefbaarheid en economie in balans te houden is hierin afgesproken om gelijk met de aanleg van de Tweede Maasvlakte, 750 hectare nieuw, groot natuur- en recreatiegebied te realiseren voor de regio Rotterdam. Vanuit het Rijk is voor de realisatie van de plannen ruim €100 miljoen beschikbaar gesteld. Een van de projecten is de realisatie van 600 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied in het Buijtenland van Rhoon.

Voor de PvdA is nu vooral belangrijk dat eindelijk gestart gaat worden met de ontwikkeling van Buijtenland van Rhoon, de tweede Maasvlakte is er al – nu heeft de inwoner van de regio Rijnmond ook recht op een gebied waar ze nog beter kunnen genieten van de groene ruimte.