2 juli 2015

Patiëntenverenigingen worden onvoldoende gehoord

De PvdA in Zuid-Holland heeft aan de bel getrokken omdat patiëntenverenigingen en cliëntenorganisaties na de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten vaak onvoldoende in staat worden gesteld om mee te praten over het zorgaanbod. Het zorgbeleid wordt in veel regio’s op regionaal niveau door samenwerkende gemeenten vastgesteld. De PvdA krijgt signalen dat patiëntenverenigingen daar in de praktijk onvoldoende bij worden betrokken. Als de zorgplannen uiteindelijk in de gemeenteraden worden vastgesteld, mogen zij wel hun zegje doen, maar dan is er meestal niets meer aan de plannen te wijzigen. Daarom heeft de partij dat het college van Gedeputeerde Staten gevraagd actie te ondernemen.

Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘De provincie toetst of de dienstverlening aan de burgers via regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt. Wij vinden het belangrijk dat burgers voldoende mogelijkheden hebben om inbreng te leveren bij het maken van het nieuwe zorgbeleid. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd om in overleg met de regio’s te bekijken hoe dit democratisch gat gedicht kan worden’.