OV-landschap blijft versnipperd; tarieven voor OV-reizigers in Den Haag en Rotterdam worden niet verlaagd

2 juli 2018

De provincie kan het verschil maken – en de PvdA wil dat de inwoners dat ook merken. In navolging van de verlaging van de OV-tarieven in andere vervoersregio’s in Zuid-Holland, wilde de PvdA nu ook een ov-tariefverlaging voor reizigers in Rotterdam en Den Haag. Eerder zorgden we er al voor dat de ov-tarieven werden verlaagd in gebieden rondom Leiden, Dordrecht en Hoeksche Waard. Nu vond de partij het tijd om ook de belastingbetaler in Rotterdam en Den Haag tegemoet te komen. Helaas werd dit voorstel niet aangenomen. Ook het voorstel om te zorgen voor meer duidelijkheid en overzicht door de vorming van één OV-autoriteit voor de provincie Zuid-Holland werd niet aangenomen (Foto: Rob Dammers).

De PvdA vindt dat inwoners van Rotterdam en Den Haag dezelfde tariefverlaging mogen krijgen, als reizigers uit andere vervoersregio’s van Zuid-Holland. Het is onterecht dat de belastingbetaler in Rotterdam nu meebetaalt aan een tariefverlaging in Leiden, maar zelf nog steeds dezelfde prijs betaalt. Al sinds 2015 vraagt de PvdA om de tariefstijgingen in het openbaar vervoer te schrappen. Door een voorstel in november 2017 worden in andere regio’s als Leiden, Dordrecht en Hoeksche Waard de tarieven teruggebracht naar het niveau van 2015. De reizigers van Den Haag en Rotterdam vallen echter onder een aparte regio, die van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Daar is de provincie niet verantwoordelijk voor. De provincie kan natuurlijk wel geld geven aan de MRDH om ook in die regio de tarieven te laten verlagen. Het is nu tijd voor de inwoners van Rotterdam en Den Haag om te profiteren, zo zei de PvdA. Voor de tariefverlaging is bij de andere regio’s al zo’n 5 miljoen euro geïnvesteerd. Omdat het bij de reizigers van Rotterdam en Den Haag om twee keer zoveel reizigers gaat, stelde de PvdA voor om 10 miljoen te investeren in een tariefverlaging voor de Rotterdamse en Haagse reizigers.

Nu zijn er twee organisatie die OV-regelen in Zuid-Holland: de provincie en de MRDH. De PvdA stelde in de vergadering van 27 juni voor om naar één OV-autoriteit te gaan. Dan zijn de beste oplossingen te vinden, omdat er samengewerkt wordt. Reizigers horen niet de dupe te zijn van de bureaucratie die geleid heeft tot meerdere vervoersautoriteiten: één OV-autoriteit moet mogelijk zijn.

Helaas werden beide voorstellen niet aangenomen. Van de coalitiepartijen steunde D66 het voorstel. Het CDA en de VVD vonden de tijd nu nog niet rijp en de SP was tegen. In de ogen van de PvdA betekent dit dat het OV-landschap versnipperd blijft en dat de reizigers in Den Haag en Rotterdam de dupe zijn van die versnippering. Voor de vorige OV-tariefverlaging heeft de partij drie jaar moeten pleiten om er te komen, dus ook nu geven we het nog niet op!