22 februari 2017

Opschorting bouw en sloop in regio Rotterdam

PvdA, SP en Groenlinks willen provinciaal beleid voor voldoende sociale huurwoningen in regio Rotterdam. De fracties stellen provinciale staten voor de gemeenten in de regio Rotterdam voorschriften op te leggen voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen. De provincie heeft zes maanden om dit beleid te maken.  Tijdens deze periode willen de drie fracties sloop van meer dan 25 sociale huurwoningen in de hele regio verbieden. Ook worden alle bouwplannen waardoor de voorraad goedkope woningen afneemt zes maanden opgeschort. De kans is groot dat een meerderheid in provinciale staten de ingediende voorstellen steunt.

De linkse fracties in provinciale staten vinden dat met de uitvoering van de woonvisie van Rotterdam de woningmarkt verstoord raakt. Rotterdam wil het aantal sociale huurwoningen met 20.000 laten afnemen. PvdA, SP en GroenLinks verwachten dat de vraag naar sociale huurwoningen de komende jaren, door onder meer bevolkingstoename en vergrijzing , juist fors zal toenemen. Bovendien geloven de partijen niet dat gemeenten in de regio de afname van goedkope huurwoningen in Rotterdam zullen compenseren.

Het vandaag ingediende besluit bevat het voornemen om beleid te maken waarin de gemeenten in de Rotterdamse regio wordt voorgeschreven hoeveel sociale woningen ze moeten bouwen als zij de komende maanden niet zelf maatregelen nemen die zorgen voor genoeg goedkope huurwoningen. De provincie zet daarmee een stevige stok achter de deur bij de onderhandelingen die op dit moment in de regio plaatsvinden over de herziening van de regionale woonvisie.

Om te voorkomen dat gemeenten de komende maanden allerlei bouwplannen en sloopplannen goedkeuren die de hoeveelheid sociale huurwoningen nog verder onder druk zetten, schort de provincie deze plannen met het ingediende besluit op. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en anderzijds de overige gemeenten  (Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJsel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Spijkenisse en Westvoorne).

Omdat Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen nu al veruit de meeste sociale huurwoningen hebben, mogen deze gemeenten woningen in de vrije sector blijven bouwen zolang het aantal goedkope huurwoningen er niet door verminderd. Hun streven naar meer gemengd samengestelde wijken wordt gesteund. De overige gemeenten daarentegen mogen voorlopig alleen nieuwe woningen bouwen als minstens dertig procent uit sociale huurwoningen bestaat. Daarmee wordt voorkomen dat deze gemeenten in de toekomst minder ruimte hebben om een afname van de voorraad goedkope woningen in Rotterdam te compenseren.