Openbaarheid en voortgang proces Warmtenet

Door Anne Koning op 28 mei 2019

De PvdA-fractie heeft samen met D66, CU & SGP, VVD, SP, CDA en GL een motie ingediend waarin zij Gedeputeerde Staten verzoeken om na te gaan of er zaken onder geheimhouding liggen die (inmiddels) openbaar gemaakt zouden kunnen worden. Over dit onderzoek moet uiterlijk op 2 oktober aan  Provinciale Staten gerapporteerd worden.

In het debat gaf GS aan dat als er zaken al eerder openbaar gemaakt kunnen worden, zij dat doen. Ze zullen niet wachten met het geven van informatie omdat het nog geen 2 oktober is. Van alle partijen in PS stemde alleen Forum voor Democratie tegen deze motie. Zij wilden de rapportage in juni of juli ontvangen, ook al zei GS dat dit waarschijnlijk niet zou lukken.

Over het warmtenet zal in de toekomst nog vaker gesproken worden. Recentelijk kwam naar voren dat de aanbesteding van Leiding over Oost niet volgens planning verder is gegaan. De bedoeling was om op 4 april de gunningsleidraad te publiceren. Wat en hoe het verder gaat met de warmterotonde is dus een belangrijke vraag.

In de commissiebehandeling werd op vragen van de PvdA al toegezegd dat Provinciale Staten over die keuzes mee kan praten. Er zijn recent al veel kaders door PS vastgesteld. Ook scenario’s die binnen de kaders van PS-besluiten vallen, zullen met PS besproken worden.

Al met al is er op dit dossier nog veel te doen in de toekomst. Wij blijven ons inzetten voor een goede energietransitie in Zuid-Holland.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning