30 september 2015

Onrust in Dordrecht: is er bij teflonproductie gif vrijgekomen?

Onlangs publiceerde de website ‘Follow the money’ http://www.ftm.nl/exclusive/hoe-dupont-met-teflon-een-ongekende-milieuramp-veroorzaakte/ een artikel over het zeer giftige PFOA dat tot voor enkele jaren gebruikt werd bij de productie van teflon. In Amerika heeft dit in de stad Parkersburg in West-Virginia tot grote gezondheidsschade geleid. Ook in Dordrecht stond een fabriek van de firma DuPont (inmiddels overgenomen door Chemours) waar tot 2012 met PFOA werd gewerkt.

Naar milieuschade in de omgeving van de fabriek, of gezondheidsschade van de werknemers is nog nooit onderzoek gedaan. Aangezien de provincie Zuid-Holland hier ‘bevoegd gezag’ is, heeft onze fractie hier inmiddels door middel van schriftelijke vragen op aangedrongen.

Ook in de Tweede kamer heeft de SP-fractie inmiddels opgeroepen tot actie, dus wij verwachten dat gedeputeerde Rik Janssen (SP) snel tot actie zal overgaan.

Hopelijk is er niets aan de hand, maar alle twijfel moet zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Ik trek samen op met Peter Puik (burgerraadslid Dordrecht) en Anton van Rees (PvdA fractie voorzitter Sliedrecht) om de onderste steen boven te krijgen.

Willem Minderhout

3080_vragen_statenfractie_pvda_teflonproductie_dordrecht.pdf