Rol provincie voor onafhankelijke, toegankelijke en goede journalistiek

Door Evelyn Hijink op 28 juni 2019

De toegankelijkheid en aanwezigheid van onafhankelijke en een kwalitatief goede nieuwsvoorziening in de regio is niet meer vanzelfsprekend. Advertentie-inkomsten vallen steeds meer weg voor zowel gedrukte als audiovisuele media en veel kleine redacties staan op omvallen en/of draaien voor een groot deel op vrijwilligers. Ook de grotere omroepen en kranten in onze provincie halen de broekriem aan en werken met steeds minder betaalde krachten. Uiteraard heeft dit vroeg of laat invloed op de kwaliteit. De provincie Zuid-Holland heeft de universiteit Leiden gevraagd onderzoek te doen naar de ‘staat van de lokale en regionale journalistiek’ en mogelijkheden verkend hoe een kwaliteitsverbeterslag te realiseren. Hoogleraar Jaap de Jong presenteerde in de aanwezigheid van vele regionale media-vakgenoten uit de journalistiek en Statenleden het onderzoek.   

Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de regionale journalistiek onder druk staat door het snel veranderende medialandschap van digitalisering en social media. Wat is nu ‘echt nieuws’ of ‘nep-nieuws’, commerciële nieuwsbrieven en meningen ? Het wordt steeds lastiger dit onderscheid te maken. Voor de PvdA geldt dat we vinden dat de overheid mag bijdragen aan een betrouwbare, onafhankelijke nieuwsvoorziening in de regio.

Participatie en betrokkenheid
Aangetoond is dat mensen die op de hoogte zijn van wat er in hun wijk en dorp/stad gebeurt, wat de gemeente of provincie besluit en welke bijeenkomsten er zijn, zich meer betrokken voelen, meer meedoen en meer participeren. De gratis huis aan huisbladen – ‘lokale suffertjes’ – worden gespeld door met name ouderen en vervullen een enorme behoefte. Ook de lokale en regionale omroep en nieuwswebsites -al dan niet met filmpjes- bieden vaak onbetaalde toegang tot regionaal nieuws.

Niet het ‘ei van Columbus’
De PvdA is blij met de agendering. De waakhondfunctie van de media is een groot goed. We zullen voor de begroting verder verkennen hoe we de regionale media kunnen ondersteunen. Daartoe heeft het onderzoek 3 scenario’s voorgesteld:
1) Redactiekracht; (meer) fte’s beschikbaar stellen voor redacties in de 51 gemeenten;
2) Een nieuwscentrum die nieuwsberichten levert aan alle lokale media;
3) Een mediafonds waar onderzoeksjournalistiek op aanvraag wordt gefinancierd. De PvdA-fractie  ziet in deze scenario’s niet het ‘ei van Columbus’ en hecht aan de inbreng van de lokale media zelf.

Diverse media
Uniek is dat er zo’n 400 verschillende media actief zijn in onze provincie. Voor plattelandsgemeenten zijn weer hele andere dingen nodig dan voor de grote steden. Deze diversiteit moeten we ook koesteren en verdienen een aanpak op maat. Maar dit maakt een goede afweging ook ingewikkeld.  Volgende stap is dat we ons gaan beraden over de scenario’s en staan open voor nieuwe inzichten en ideeën.

Onze uitgangspunten zijn in ieder geval:

  • Gratis, onafhankelijke en goede nieuwsvoorziening voor iedereen
  • Waarborg journalistieke onafhankelijkheid
  • Mediaprofessionals werken de voorstellen verder uit
  • Niet ‘dicht’ regelen, geen blauwdruk
  • Structureel geld
  • Samenwerking van media in de regio stimuleren

Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink