13 januari 2016

GS neemt PvdA-voorstel over: Onafhankelijk onderzoek moet asbestsanering Wateringen afronden

Onlangs ontstond grote commotie in de pers over een vertrouwelijk rapport dat in opdracht van de provincie was gemaakt over de aanpak van de asbestsanering na een flinke brand in Wateringen in januari 2015.  Dit kritische rapport was niet bepaald bevorderlijk voor de toch al zeer gespannen relatie tussen de bewoners van de getroffen wijk en de gemeente Wateringen. Na diverse saneringsronden bleek er nog steeds asbest in de wijk aanwezig te zijn. Toen bleek dat de provincie bij deze zaak betrokken is, heeft de PvdA Zuid-Holland onmiddellijke vrijgave van het kritische rapport en agendering van deze zaak in de commissie Verkeer en Milieu gevraagd.

Afgelopen zaterdag bezochten fractievoorzitter Ron Hillebrand en woordvoerder Willem Minderhout de getroffen wijk. Onder de wijkbewoners bleek het vertrouwen in de gemeente – na de zoveelste vergeefse saneringsronde – een dieptepunt bereikt te hebben. Nog steeds wordt er asbest aangetroffen in de wijk. Met name asbest dat onder de dakpannen terecht is gekomen, blijft een bron voor herbesmetting. Sommige mensen kunnen nog steeds geen gebruik maken van hun tuin.

De gemeente Westland heeft nu een plan van aanpak opgesteld voor een hopelijk laatste saneringsoperatie.  Om er voor te zorgen dat deze sanering uiteindelijk resulteert in een schone wijk en een herstel van vertrouwen, heeft de PvdA Zuid-Holland vandaag in de commissievergadering Verkeer en Milieu aangedrongen het resultaat van deze sanering te laten toetsen door een gerenommeerd instituut dat het vertrouwen heeft van provincie, gemeente en – bovenal –  bewoners.  Als dit instituut tot de conclusie komt dat de wijk afdoende is schoongemaakt, kan dit geval eindelijk als ‘afgehandeld’ beschouwd worden.

Gedeputeerde Rik Jansen nam deze suggestie over. Woordvoerder Willem Minderhout: ‘Hopelijk leidt zo een laatste toetsing tot een afronding van deze problematiek en kunnen bewoners weer met vertrouwen hun kinderen groot laten worden in deze buurt.’