14 december 2015

Nieuwe omgevingswet: door eenvoud effectiever?

Partijgenootschappelijke bijeenkomst
In Nederland zijn veel wetten en regels voor ruimtelijke projecten. Het doel hiervan is de bescherming van de leefbaarheid. De regels zijn inmiddels zo ingewikkeld geworden dat zij vooral een belemmering vormen voor ondernemerschap en onvoldoende de kwaliteit van de leefomgeving borgen. Het kabinet heeft daarom een nieuwe omgevingswet gemaakt. De wet bundelt een groot aantal bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Belangrijke vraag is of de nieuwe omgevingswet Nederland aantrekkelijker maakt voor investeerders, of de wet zorg voor meer groei en werk? En ook of (lokale) bestuurders met de nieuwe wetgeving in staat zijn om de goede afwegingen te maken tussen bedrijvigheid en kwaliteit van leefomgeving?

Omdat we over deze vragen graag met u van gedachten wisselen, organiseert de PvdA Zuid-Holland samen met het PvdA-netwerk economie op vrijdagmiddag 8 januari 2016 een bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet.

Twee vragen staan centraal:

1) Wat houdt de nieuwe wet in en wat betekent dit voor lokale bestuurders?
2) Wat zijn de gevolgen voor economie en leefomgeving?

Sprekers zijn:
Arjan Nijenhuis plaatsvervangend directeur Ministerie Infrastructuur en Milieu
Willem Minderhout, Statenlid ZH, PvdA

Lokatie: Provinciehuis Zuid-Holland
Tijdstip: vrijdag 8 januari 15.00 – 17.00 uur (na afloop borrel)

U kunt zich opgeven door een mail te sturen met uw voor- en achternaam en het onderwerp (omgevingswet) naar: netwerkeconomie@pvda.nl